Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy.  

Zamek Cieszyn oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem prowadzonej działalności poprzez: wdrażanie innowacji, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wsparcie szkoleniowe pracowników, itp.

Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 
Termin: 17 maja 2017, godz. 09.00-12.00
Miejsce: Zamek Cieszyn

Tematyka szkolenia:
- Wdrażanie innowacji, w tym zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania (działanie 3.2 RPO WSL);
- Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (działanie 3.3 RPO WSL);
- Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
- Realizacja prac badawczo-rozwojowych – Bony na innowacje (działanie 1.2 RPO WSL);
- Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach - informacje o  działaniach Lokalnych Grup Działania z obszaru subregionu południowego;

Harmonogram spotkania:
 
8.30-9.00
Rejestracja uczestników  
9.00-10.20 
- Przywitanie uczestników;
- Informacje ogólne o sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich;
- Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (m.in. działania 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 8.2);
- Pytania i odpowiedzi.
10.20-10.30       
Przerwa
10.30-12.00  
- Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (m.in. Bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej, kredyt na innowacje technologiczne);
- Możliwości dla przedsiębiorców w ramach wsparcia obszarów wiejskich – na przykładzie Lokalnych Grup Działania subregionu południowego woj. śląskiego;
Pytania i odpowiedzi.

  
 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w pliki do pobrania) i przesłanie go na: lpibielsko@bcp.org.pl   Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt:
Anna Jędrusik, tel. 33 49 60 201, lpibielsko@bcp.org.pl
Wioletta Beczek tel. 33 851 08 21 w. 34, wbeczek@zamekcieszyn.pl


Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 
17 maja 2017, godz. 09.00-12.00 
Zamek Cieszyn 

Kontakt:
Anna Jędrusik:
tel. 33 49 60 201
lpibielsko@bcp.org.pl

Wioletta Beczek
tel. 33 851 08 21 w. 34
wbeczek@zamekcieszyn.pl
 
Pliki do pobrania