Transgraniczne Targi Pracy
Ułatwienie kontaktu pracodawców z Polski, Czech i Słowacji z osobami poszukującymi pracy to jeden z celów przyświecjących Targom. 

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w Transgranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Cieszynie, organizowanych w ramach polsko – czesko – słowackiego Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy. Targi odbędą się w dniu 6 czerwca 2014 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Zamku Cieszyn. 

Praca dla poszukujących zatrudnienia; studia, kursy – dla chcących się uczyć; kontakt z zagranicznym sąsiadem – dla przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy. Region przygraniczny, to potencjał, który można poznać za sprawą targów, organizowanych od 7 lat przez WUP w Katowicach.

Wydarzenie organizowane jest w ramach polsko – czesko – słowackiego Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy, a jego celem jest promowanie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES i  mobilności transgranicznej, ułatwienie kontaktu pracodawców z Polski, Czech i Słowacji z osobami poszukującymi pracy, zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość i instytucji szkoleniowych z regionu przygranicznego.

Targi odwiedza coraz więcej osób młodych, dla których nauka czy praca za granicą jest atrakcyjnym wyzwaniem oraz możliwością rozwoju. W tym roku na odwiedzających czeka 40 wystawców, wśród których znajdą się pracodawcy z regionów przygranicznych, uczelnie wyższe z Polski, Czech i Słowacji, instytucje wspierające przedsiębiorczość i partnerzy EURES-T Beskydy.

Do udziału w targach (według stanu na 21.05.2014 r.) zgłosili się pracodawcy z krajów partnerskich, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z Polski, Czech i Słowacji, a także Ochotniczy Hufiec Pracy, którzy zaprezentują oferty pracy z różnych branż np:


  • przemysłowa i produkcyjna (np. operator maszyn, konstruktor maszyn przemysłowych, elektryk maszyn przemysłowych, mechanik maszyn przemysłowych, pneumatyk-hydraulik przemysłowy, spawacz/ ślusarz, oparator maszyn CNC, pracownik produkcji),
  • usługowa (np. księgowy, opiekun osób starszych, handlowiec)
  • IT (asystentka ds. informatyki)


Zaproszone zostały również instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz instytucje szkoleniowe z regionu przygranicznego – odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą 5 uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Targi Transgraniczne to także warsztaty dotyczące warunków pracy i życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Czechach i Słowacji, które będą prowadzić doradcy EURES z tych krajów. W tym roku w programie wydarzenia znalazła się konferencja pt. "Młodzi na rynku pracy, przykłady dobrych praktyk oraz działań dla młodzieży w regionach przygranicznych", której prelegentami będą Edita Bertova – Koordynator  EURES-T Danubius, Jan Palko – Dyrektor szkoły Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou Cadca oraz Anna Stefaniak-Bacza – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Imprezy targowe to doskonałe miejsce, by bezpośrednio spotkać się z pracodawcą i poznać jego oczekiwania, natomiast przez cały rok oferty pracy za granicą dostępne są na portalu www.eures.europa.eu oraz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakładce  eures.wup-katowice.pl.

Patroni honorowi: Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie - Ivan Škorupa, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Częstochowie - Jarosław Krykwiński, Konsul Generalny RP w Ostravie - Anna Olszewska.

Patroni medialni: Radio Bielsko, TVP Katowice, Głos Ziemi Cieszyńskiej.

Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w liczbach (dane z edycji 2013 r.):

  •        odwiedzający: 500 osób
  •        wolne miejsca pracy: 2 tys.
  •        liczba aplikacji zebranych przez pracodawców: 95
  •        87% ankietowanych oceniło bardzo dobrze organizację i przebieg wydarzenia
  •        większość uczestników to osoby w wieku 25-49 lat, legitymujące się średnim wykształceniem.

 

 Źródło: WUP Katowice (zobacz

Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji
6.06.2014 r., godz. 10.00 – 14.00
Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc

Organizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
www.wup-katowice.pl
 
  
Pliki do pobrania