Revita Silesia I

Projekt ułatwiający współpracę przedsiębiorców i naukowców w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych


Głównym celem projektu Revita–Silesia było wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Adresatem projektu były  przedsiębiorstwa, które myślały o nawiązaniu współpracy z naukowcami, oraz naukowcy, którzy szukali partnera gospodarczego do wspólnych projektów. W województwie śląski dostrzeżono unikalne szanse inwestycyjne związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych.

okres realizacji: styczeń 2009 – lipiec 2009
źródła finansowania: projekt systemowy 100% w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (7,5%), budżet województwa śląskiego (7,5%)
budżet: cały projekt: 400 000 zł; Zamek: 228 320,00 zł
partnerzy projektu: Lider: Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lider), Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości