Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii


okres realizacji: 2005-2008
źródła finansowania: 
budżet: cały projekt:  1 596 196,49; Zamek: ok. 240 000 zł
partnerzy projektu: lider - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie; partnerzy - Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z Katowic,  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Częstochowy, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej, Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. z Gliwic.