Pomoc publiczna
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na seminarium poświęcone tematyce pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

Zaproszenie na seminarium pt. "Pomoc publiczna – warunki dostępności i obowiązki przedsiębiorców otrzymujących pomoc", organizowane w ramach stałego cyklu Klubu "Wspólny Rynek", jest kierowane do właścicieli, kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie woj. śląskiego.

Spotkanie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej, ograniczeń w korzystaniu z pomocy publicznej, jak również obowiązków podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną. Każde wsparcie podmiotu, prowadzącego działalność gospodarczą czyli oferującego dobra i usługi na danym rynku, ze strony instytucji publicznych może mieć charakter pomocy publicznej. Pomocą publiczną są nie tylko ulgi różnego rodzaju i bezzwrotne dotacje (również ze źródeł unijnych), ale także preferencyjne kredyty i pożyczki, preferencyjne warunki sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego, gwarancje i poręczenia, a nawet pomoc doradcza czy szkoleniowa. Spotkanie poprowadzi  Iwona Czaplikowska – konsultantka Enterprise Europe Network specjalizująca się w tematyce pomocy publicznej.

Seminarium odbędzie się 10 sierpnia 2012 w Katowicach w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 13.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Aby zgłosić swój udział, prosimy o wypełnienie Karty Uczestnictwa i przesłanie jej faxem na numer 32 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@garr.pl najpóźniej do 9.08.2012, do godz. 12.00. 

Informacja o potwierdzeniu udziału w spotkaniu zostanie przesłana na wskazany adres e-mailowy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 32 72 85 828, 72 85 903.