Patriotyzm lokalny
Klub Przedsiębiorcy zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym patriotyzmowi lokalnemu. 


Spotkanie będzie szansą, by podyskutować o tym, co oznacza dla nas hasło: lokalny patriotyzm. Czy jego przejawem jest kupowanie produktów oraz korzystanie z usług miejscowych firm? Zastanowimy się jaka jest rola w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu władz samorządowych, jaka przedsiębiorców oraz mieszkańców? I czy warto stosować zasadę: myśl globalnie, działaj lokalnie, wykorzystując globalne strategie dla potrzeb lokalnej społeczności? Zapraszamy do rozmowy lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i wszystkie osoby, dla których lokalny patriotyzm jest istotną wartością.

Patriotyzm lokalny 
20 maja, godz.  16.00 - 18.00

sala konferencyjna Zamku Cieszyn

Program:
16.00 Powitanie gości
Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn
Anna Kańska-Górniak, koordynator Klubu Przedsiębiorcy
16.15 Patriotyzm lokalny – dyskusja
Alina Rakowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie
dr Joanna Wowrzeczka-Warczok, artystka i socjolog, wykładowca Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie
Jolanta Gibiec, stowarzyszenie Cieszyńska Rada Kupców
Aleksander Cierniak
, doradca Burmistrza Miasta Cieszyna
17.00 Rola mediów społecznościowych w prowadzeniu firmy
Katarzyna Koczwara, dziennikarka, właścicielka agencji reklamy
17.10 Oprowadzenie po wystawie "Dizajn tuStela"
Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn
18.00 Prezentacja pomysłów na kampanię promującą patriotyzm lokalny. Wybór najciekawszych rozwiązań do wdrożenia przez uczestników spotkania

Mile widziane potwierdzenie uczestnictwa do 18 maja 
tel. 33 851 08 21 w. 21
lub biuroklub@zamekcieszyn.pl
 


Patriotyzm lokalny 
20 maja, godz.  16.00 - 18.00 
sala konferencyjna Zamku Cieszyn

Mile widziane potwierdzenie
uczestnictwa do 18 maja  
tel. 33 851 08 21 w. 21 
lub biuroklub@zamekcieszyn.pl