Human Cities Challenging the City Scale
Poprawa dostepności przestrzeni miejskiej to jedno z wyzwań tego projektu. 


Projekt łączy w multidyscyplinarną sieć 11 europejskich partnerów uczelnie wyższe, ośrodki dizajnu i organizacje sektora kreatywnego. Jedynym polskim partnerem jest Zamek Cieszyn. Projekt koncentruje się na analizowaniu, testowaniu i wdrażaniu oddolnych procesów angażowania ludzi we współtworzenie, doświadczanie i używanie przestrzeni publicznej. Cieszyn stanie się na 4 lata specyficznym laboratorium, badającym specyfikę miasta średniej wielkości, gdzie spotyka się żywe dziedzictwo kulturowe z wyzwaniami współczesnego rozwoju miasta. Prowadzone małe miejskie interwencje znacząco wpłyną na poprawę dostępności do przestrzeni miejskiej, a co za tym idzie i do kultury, mieszkańców, turystów i innych użytkowników o często różniących się potrzebach.

okres realizacji: październik 2014 – wrzesień 2018
źródła finansowania: Komisja Europejska w ramach programu "Kreatywna Europa"
budżet: 3 760 000 euro, Zamek Cieszyn: 120 000
partnerzy projektu: La Cité du design (Saint-Etienne, Francja) – lider, University Politecnico di Milano (Mediolan, Włochy), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Lublana, Słowenia), Clear Village (Londyn, Wielka Brytania), Association Design Week (Belgrad, Serbia), Pro Materia (Bruksela, Belgia), Aalto University (Helsinki, Finlandia), FH Joanneum University (Gratz, Austria), Association of Estonian designers (Tallinn, Estonia), BEAZ/Bilbao-Bizkaia Design&Creativity Council (Bilbao, Hiszpania)
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
 
Anna Pilch
apilch@zamekcieszyn.pl