e-składka. Nowy wymiar rozliczeń

Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się sposób rozliczania i opłacania składek przez przedsiębiorców w ZUS. Zapraszamy na spotkanie informacyjne.  

Przedsiębiorca będzie przekazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednym przelewem będzie mógł opłacić składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na ten temat, rozwiać wątpliwości i zadać pytania zapraszamy wraz z cieszyńskim oddziałem ZUS do udziału w bezpłatnym szkoleniu "e-Składka – nowy wymiar rozliczeń". Szkolenie odbędzie się 12 grudnia, godz. 10.00-12.00, w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn, budynek A (ul. Zamkowa 3abc).

Podczas spotkania będą poruszone takie kwestie jak:
- projekt e-składka – uproszczenie zasad opłacania składek od 1.01.2018,
- NRS – Numer Rachunku Składkowego (indywidualny rachunek płatnika),
- zasady rozdzielania wpłat od 1.01.2018,
- główne zmiany w sposobie rozliczania wpłat od 1.01.2018,
- korzyści dla płatnika wynikające z projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie się na: kkruszy@zamekcieszyn.pl Informacji udziela: Katarzyna Kruszy, tel. 33 851 08 21 wew. 22


e-Składka – nowy wymiar rozliczeń
spotkanie informacyjne ZUS
12.12.2017, godz. 10.00-12.00
Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek A "Oranżeria"

Zgłoszenia: kkruszy@zamekcieszyn.pl 
Informacje: Katarzyna Kruszy 
tel. 33 851 08 21 wew. 22