Design Silesia I


Głównym celem projektu było przybliżenie przedsiębiorcom, samorządom oraz środowisku akademicko-naukowemu czym jest  design. Chodziło także o zachęcanie do wdrażania innowacji poprzez design, który odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu nowych produktów, usług i systemów, pomaga w rozwiązywania problemów i znajdowania najlepszych rozwiązań nastawionych na różnorodnych użytkowników, może poprawić jakość przestrzeni publicznej. Design wymaga specjalistycznej wiedzy i systemu wsparcia jego wdrożenia. Dlatego projekt służył stworzeniu sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim. 

okres realizacji: kwiecień 2010 – marzec 2011
źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (15%) 
budżet: cały projekt 1 051 851 zł
partnerzy projektu: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lider), Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Zamek Cieszyn