Cieszyn przyjazny przedsiębiorcom
Zamek Cieszyn i Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zachęcają do udziału w konkursie. Na pomysły czekamy do 12 października.

Czekamy na zgłoszenia problemów oraz pomysłów jak je rozwiązać na szczeblu lokalnym. Mile widziane są propozycje inicjatyw pobudzających rozwój Cieszyna, szczególnie wykorzystujących potencjał transgraniczności miasta.

Swoje pomysły należy przekazać na zgłoszeniu i dostarczyć do Działu Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn.  Zgłoszenia zostaną przekazane Burmistrzowi Cieszyna oraz Przewodniczącemu Rady Miasta. Najciekawsze pomysły zostaną przedstawione podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poświęconej przedsiębiorczości. 

UWAGA! Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 12 października!

Na autorów zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody:
I nagroda rzeczowa Burmistrza Miasta Cieszyna (o wartości 400 zł)
II nagroda Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Bon Edukacyjny (o wartości 300 zł)
III nagroda Zamku Cieszyn, Zaproszenie na II Transgraniczne Forum Gospodarcze lub udział w dowolnie wybranym szkoleniu (o wartości 300 zł)

Konkurs organizują: Zamek Cieszyn, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Patronat honorowy objął: Burmistrz Miasta Cieszyna, Mieczysław Szczurek