Zwiedzanie z audioprzewodnikami

Chcesz wybrać się na wycieczkę po Cieszynie, ale nie lubisz wędrówek w grupie? Skorzystaj z audioprzewodnika. Zapraszamy do Informacji Turystycznej. 

Turyści zainteresowani indywidualną formą zwiedzania najciekawszych miejsc w Cieszynie mają do wyboru kilka tras. Wystarczy wypożyczyć wyposażony w GPS audioprzewodnik w zamkowej Informacji Turystycznej i wyruszyć na spacer wybraną trasą. 

Proponowane trasy:  

Spacer po cieszyńskim zamku

1. Punkt Informacji Turystycznej (Wzgórze Zamkowe)
2. Wieża Piastowska 
Wybudowano ją w drugiej połowie XIV wieku, w czasach świetności cieszyńskiego zamku. Ma prawie 30 metrów wysokości. A kolejne 6 metrów znajduje się pod ziemią. Grube ściany wieży wzniesiono z kamienia.
3. Wieża Ostatecznej Obrony 
Budowla to tak zwany stołp, czyli licząca pierwotnie około 25 metrów wieża ostatecznej obrony. Została ona wzniesiona jako jeden z pierwszych obiektów murowanych na Wzgórzu Zamkowym.
4. Taras widokowy
Z tarasu rozciąga się wspaniały widok na okolicę, w szczególności południową część miasta, dzisiejszy Czeski Cieszyn.
5. Rotunda romańska św. Mikołaja 
Romańska kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja, o kształcie rotundy. Jest najstarszym, murowanym obiektem sakralnym na terenie Śląska Cieszyńskiego i jednym z najstarszych w Polsce. Zabytek bezcenny, architektoniczna ikona Cieszyna i Polski.
6. Wieża przybramna 
Pozostałości wieży przybramnej. Brama wjazdowa do zamku stanowiła jeden z najsłabszych elementów obronnych każdej twierdzy, stąd wzmacniano ją dodatkową wieżą. Poniżej - przy alejce - pomnik Jana Kubisza.
7. Zamek Mysliwski Habsburgów - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
Skromny, klasycystyczny obiekt, w miejscu dawnego Piastowskiego Zamku Dolnego, zaprojektował wiedeński architekt – Józef Kornhäusel. Front, zwrócony jest w stronę miasta – zdawało się, że Habsburgowie miłościwie spoglądają na Cieszyn i jego mieszkańców.
8. "Ślązaczka" - Pomnik Legionistów Ślązaków Poległych za Polskę 
To pomnik poświęcony Legionistom Ślązakom Poległym za Polskę. Rzeźbę odsłoniętą w 41934 roku, wykonał Jan Raszka. Pomnik potocznie zwany jest "cieszyńską Nike" lub "Ślązaczką".
9. Zamek Cieszyn 
Zamek Cieszyn to instytucja kultury, promująca dobre wzornictwo, wspierająca przedsiębiorczość, a także pielęgnująca tradycje rzemieślnicze regionu. Jego część mieści się w nowym budynku, który stylistycznie nawiązuje do wcześniej stojącej w tym miejscu przypałacowej oranżerii.
10. Uliczka Cieszyńskich Kobiet. Bracki Browar Zamkowy 
Uliczka nie upamiętnia wszystkich mieszkanek Śląska Cieszyńskiego, ale 14 kobiet, które wyrosły ponad przeciętność. W sąsiedztwie - Bracki Browar Zamkowy, którego tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Wytwarza piwo w otwartych kadziach.


Spacer po cieszyńskim zamku (dla dzieci)

Główne punkty wycieczki:
1. Punkt Informacji Turystycznej (Wzgórze Zamkowe)
2. Wieża Piastowska 
Wieża Piastowska to symbol Cieszyna i najbardziej znany element tutejszego krajobrazu. Zbudowano ją ponad 600 lat temu, w czasach świetności zamku. Miał on 4 takie wieże. Wieża wznosi się na prawie 30 metrów i ma 6 metrów pod ziemią.
3. Wieża Ostatecznej Obrony 
Wieża miała kiedyś 25 metrów wysokości. Nazywano ją stołpem, czyli wieżą ostatecznej obrony. Wzniesiono ją jako jeden z pierwszych obiektów na Wzgórzu Zamkowym. W stołpie broniła się załoga, gdy resztę zamku zajął nieprzyjaciel.
4. Taras widokowy 
Z tarasu widać czeską część miasta - Czeski Cieszyn. Jest dobrym miejscem widokowym na pasma pobliskich Beskidów.
5. Rotunda romańska św. Mikołaja
Stara kaplica, zbudowana w surowym stylu romańskim. Takie koliste budowle nazywane są rotundami. Rotunda, którą widzimy, jest najstarszą murowaną budowlą religijną na Śląsku Cieszyńskim. Jedną z najstarszych w Polsce. Krótko mówiąc: jest bezcenna!
6. Wieża przybramna 
Brama była najsłabszym punktem każdej twierdzy. Dla dodatkowej ochrony budowano więc nad bramami wieże. Poniżej - przy alejce - pomnik Jana Kubisza.
7. Pałac Myśliwski Habsburgów - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Powstały w miejscu dawnego Piastowskiego Zamku Dolnego pałac zwrócony jest w stronę miasta. Zapewne gospodarze – panujący tu Habsburgowie – lubili patrzeć na swój Cieszyn i jego mieszkańców.
8. "Ślązaczka" - Pomnik Legionistów Ślązaków Poległych za Polskę
Pomnik upamiętnia żołnierzy – Legionistów Ślązaków, którzy zaraz po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, ruszyli walczyć o Polskę z bronią w ręku. Byli dzielni i waleczni – ryzykowali życiem za wolną Polskę. Wielu z nich zginęło.
9. Zamek Cieszyn 
To instytucja kultury, która organizuje warsztaty i wystawy związane z projektowaniem (designem) i rzemiosłem, a także szkolenia dla przedsiębiorców. Jego część mieści się w nowym budynku, który zbudowano na miejscu stojącej tu niegdyś oranżerii, czyli szklarni.
10. Uliczka Cieszyńskich Kobiet. Bracki Browar Zamkowy 
Uliczka nie upamiętnia wszystkich mieszkanek Śląska Cieszyńskiego, ale 14 kobiet, które wyrosły ponad przeciętność. W sąsiedztwie - Bracki Browar Zamkowy, którego tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Wytwarza piwo w otwartych kadziach.


Cieszyńscy Luteranie

Główne punkty wycieczki:
1. Cieszyńskie Centrum Informacji (Rynek)
2. Rynek miejski
Zabudowa Rynku pochodzi z różnych okresów, w dużej części z XIX i XX wieku. Wyróżniają się klasycystyczny Ratusz, budynek Domu Narodowego oraz dawny Hotel "Pod Brunatnym Jeleniem". W centralnej części - fontanna zwieńczona figurą św.Floriana.
3. Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętej Trójcy
Katolicki kościół Świętej Trójcy został wzniesiony pod koniec XVI wieku, przez ewangelików - pierwotnie jako kaplica cmentarna ofiar zarazy.
4. Klasztor Ojców Bonifratrów - Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
Kościół wzniesiony w latach 1697–1714. Znajduje się w nim najstarsza biblioteka cieszyńska, założona w 1694 roku. Z zewnątrz kościół i klasztor noszą cechy skromnego klasycyzmu, wewnątrz - interesujące przykłady sztuki barokowej i rokokowej.
5. Ewangelicko-Augsburski Kościół Jezusowy 
W 1709 roku postawiono niewielką, drewnianą świątynię. Murowany kościół zaczęto budować w roku 1710. Może on pomieścić aż 6000 osób. Znajduje się w nim Muzeum Protestantyzmu oraz Biblioteka i Archiwum Tschammera - największy luterański księgozbiór w RP.
6. Pomnik Mieszka I Cieszyńskiego 
Pierwotnie stał w tym miejscu pomnik Franciszka Józefa, usunięty w 1918r.
Całopostaciowy pomnik Mieszka, autorstwa Jana Raszki, przedstawia pierwszego księcia z dynastii Piastów, który władał samodzielnym Księstwem Cieszyńskim.
7. Pałac Larischów - Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Park Pokoju 
Miejski pałac Larischów, wzniesiony pod koniec XVIII wieku. Otoczony Parkiem Pokoju.Zbiory muzeum liczą ponad 870 tysięcy eksponatów. Są wśród nich prawdziwe perełki,jak chociażby unikatowe, wytwarzane w Cieszynie strzelby myśliwskie, tzw. cieszynki.

 
Podróż po mieście Trzech Braci (dla dzieci)

Główne punkty wycieczki:
1. Cieszyńskie Centrum Informacji (Rynek)
2. Rynek z Ratuszem 
Powstał on ponad 500 lat temu. Wiele jednak z budynków, które możemy podziwiać do dziś, mają nie więcej niż 200-300 lat. Pierwszy budynek ratusza stanął tu 5 wieków temu. Obecny wygląd został nadany ratuszowi 200 lat temu.
3. Fontanna na rynku 
Już w XV wieku, momencie wytyczenia rynku, w miejscu fontanny znajdował się zbiornik na wodę, element wodociągu dostarczającego Cieszynowi wodę z górskiego ujęcia. Zdobiąca studnię figura św. Floriana powstała w drugiej połowie XVIII wieku.
4. Dom Narodowy - Cieszyński Ośrodek Kultury 
Dom Narodowy, tutejsi Polacy zbudowali na początku XIX wieku. Służył on wspieraniu polskości, gdyż w Cieszynie mieszkali ludzie różnych narodowości: Czesi, Niemcy, Żydzi. W 1918 roku obradowała tu polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.
5. Hotel "Pod Brunatnym Jeleniem" 
Charakterystyczny budynek hotelu "Pod Brunatnym Jeleniem". Kiedyś hotel – wytworny i drogi jak żaden inny w mieście - wzniesiono w 1912 roku. Obecnie zaprasza m.in. na projekcję interesującego filmu o historii Cieszyna.
6. Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny 
Od 1789 roku, czyli daty najbardziej katastrofalnego pożaru w dziejach miasta, siedziba cieszyńskiej parafii. Świątynię po pożarze odbudowano w stylu barokowym. Ale zarówno na zewnątrz, jak i w środku odnaleźć można ślady wcześniejszej, gotyckiej budowli.
7. Dom Niemiecki - Biblioteka Miejska 
Kamienicę wymurowano pod koniec XIX wieku – fasadzie nadano wygląd wzorowany na renesansie niemieckim. Do I wojny światowej gmach ten, powstały z inicjatywy niemieckojęzycznych mieszkańców Cieszyna, znany był jako Dom Niemiecki.
8. Stary Targ z figurą Madonny Cieszyńskiej
W tym miejscu rozciągał się średniowieczny rynek Cieszyna. Ulica zabudowana jest ładnymi kamienicami. W centralnej części – wierna kopia (oryginał w Muzeum Śląska Cieszyńskiego) gotyckiej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem nazywana Madonną Cieszyńską.  
9. Teatr im. Adama Mickiewicza 
Stanął on tutaj w 1910 roku z inicjatywy cieszyńskich niemieckojęzycznych obywateli. Został zaprojektowany przez słynnych architektów wiedeńskich i był bardzo nowoczesny jak na swoje czasy. Obecnie instytucja prowadzi różnorodną działalność kulturalną.
10. Kamienica Bludowskich - Książnica Cieszyńska 
Kamienica Bludowskich - niedawno została odnowiona i rozbudowana, dzięki czemu mogła stać się siedzibą Książnicy Cieszyńskiej. Ta biblioteka naukowa może się pochwalić zbiorem ponad 130 tysięcy tomów książek.
11. Muzeum Drukarstwa 
Cieszyn posiada piękną tradycję drukarstwa. Pierwsza oficyna powstała już w 1806 roku. W muzeum – leżącym na Szlaku Zabytków Techniki - udało się zachować tradycyjną drukarnię z całym bogactwem wyposażenia - od czcionek, po przyrządy introligatorskie.
12. Wzgórze Zamkowe 
Wzgórze Zamkowe to dzisiaj pozostałości dawnego Zamku Piastów Cieszyńskich z Rotundą romańską, budynek pałacu myśliwskiego Habsburgów, szkoła muzyczna i Zamek Cieszyn. Przed pałacem, na wysokim cokole, widzimy Pomnik Poległych Legionistów.
13. Cieszyńska Wenecja 
Zachowały się tutaj pozostałości XVIII- i XIX-wiecznej zabudowy; niskie domy z drewnianymi galeryjkami i mostkami, należące niegdyś do cieszyńskich rzemieślników. Dzisiaj to miejsce jest jednym z najbardziej urokliwych zakątków miasta.
14. Studnia Trzech Braci 
Niewielka altanka skrywa pod daszkiem legendarne źródełko, przy którym spotkali się Bolko, Leszko i Cieszko. W rzeczywistości studzienka ta powstała później, choć też w średniowieczu, i zaopatrywała mieszkańców i pobliski browar miejski w wodę.

 
Poznaj miasto Trzech Braci (także w angielskiej i czeskiej wersji językowej)

Główne punkty wycieczki:
1. Cieszyńskie Centrum Informacji (Rynek)
2. Rynek z Ratuszem
Powstał on ponad 500 lat temu. Wiele jednak z budynków, które możemy podziwiać do dziś, mają nie więcej niż 200-300 lat. Pierwszy budynek ratusza stanął tu 5 wieków temu. Obecny wygląd został nadany ratuszowi 200 lat temu.
3. Fontanna na rynku 
Już w XV wieku, momencie wytyczenia rynku, w miejscu fontanny znajdował się zbiornik na wodę, element wodociągu dostarczającego Cieszynowi wodę z górskiego ujęcia. Zdobiąca studnię figura św. Floriana powstała w drugiej połowie XVIII wieku.
4. Dom Narodowy - Cieszyński Ośrodek Kultury
Dom Narodowy, tutejsi Polacy zbudowali na początku XIX wieku. Służył on wspieraniu polskości, gdyż w Cieszynie mieszkali ludzie różnych narodowości: Czesi, Niemcy, Żydzi.W 1918 roku obradowała tu polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.
5. Hotel "Pod Brunatnym Jeleniem" 
Charakterystyczny budynek hotelu "Pod Brunatnym Jeleniem”. Kiedyś hotel – wytworny i drogi jak żaden inny w mieście - wzniesiono w 1912 roku. Obecnie zaprasza m.in. na projekcję interesującego filmu o historii Cieszyna.
6. Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny 
Od 1789 roku, czyli daty najbardziej katastrofalnego pożaru w dziejach miasta, siedziba cieszyńskiej parafii. Świątynię po pożarze odbudowano w stylu barokowym. Ale zarówno na zewnątrz, jak i w środku odnaleźć można ślady wcześniejszej, gotyckiej budowli.
7. Dom Niemiecki - Biblioteka Miejska 
Kamienicę przy ulicy Głębokiej wymurowano pod koniec XIX wieku – fasadzie nadano wygląd wzorowany na renesansie niemieckim. Do I wojny światowej gmach ten, powstały z inicjatywy niemieckojęzycznych mieszkańców Cieszyna, znany był jako Dom Niemiecki.
8. Stary Targ z figurą Madonny Cieszyńskiej
W tych okolicach rozciągał się średniowieczny rynek miasta. Ulica zabudowana jest ładnymi kamienicami. W centralnej części – wierna kopia (oryginał w Muzeum Śląska Cieszyńskiego) gotyckiej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem nazywana Madonną Cieszyńską.
9. Teatr im. Adama Mickiewicza 
Stanął on tutaj w 1910 roku z inicjatywy cieszyńskich niemieckojęzycznych obywateli. Został zaprojektowany przez słynnych architektów wiedeńskich i był bardzo nowoczesny jak na swoje czasy. Obecnie instytucja prowadzi różnorodną działalność kulturalną.
10. Kamienica Bludowskich - Książnica Cieszyńska 
Kamienica Bludowskich - niedawno została odnowiona i rozbudowana, dzięki czemu mogła stać się siedzibą Książnicy Cieszyńskiej. Ta biblioteka naukowa może się pochwalić zbiorem ponad 130 tysięcy tomów książek.
11. Muzeum Drukarstwa
Cieszyn posiada piękną tradycję drukarstwa. Pierwsza oficyna powstała już w 1806 roku. W muzeum – leżącym na Szlaku Zabytków Techniki - udało się zachować tradycyjną drukarnię z całym bogactwem wyposażenia - od czcionek, po przyrządy introligatorskie.  
12. Wzgórze Zamkowe 
Wzgórze Zamkowe to dzisiaj pozostałości dawnego Zamku Piastów Cieszyńskich z Rotundą romańską, budynek pałacu myśliwskiego Habsburgów, szkoła muzyczna i Zamek Cieszyn. Przed pałacem, na wysokim cokole, widzimy Pomnik Poległych Legionistów.
13. Cieszyńska Wenecja 
Zachowały się tutaj pozostałości XVIII- i XIX-wiecznej zabudowy; niskie domy z drewnianymi galeryjkami i mostkami, należące niegdyś do cieszyńskich rzemieślników. Dzisiaj to miejsce jest jednym z najbardziej urokliwych zakątków miasta.
14. Studnia Trzech Braci
Niewielka altanka skrywa pod daszkiem legendarne źródełko, przy którym spotkali się Bolko, Leszko i Cieszko. W rzeczywistości studzienka ta powstała później, choć też w średniowieczu, i zaopatrywała mieszkańców i pobliski browar miejski w wodę.

 


Sprzęt został zakupiony przez Śląską Organizację Turystyczną w ramach projektu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Audioprzewodniki 
można wypożyczać
w Informacji Turystycznej
codziennie 10.00-17.00 

Wypożyczenie jest bezpłatne,
ale jest pobierana zwrotna kaucja 
 

Pliki do pobrania