Zielone sąsiedztwo - rozstrzygnięcie konkursu
Wyniki konkursu dla mieszkańców na zielone inicjatywy w Cieszynie.
 

W dniach 31 lipca - 31 sierpnia 2023 przyjmowaliśmy wnioski od zespołów sąsiedzkich i organizacji pozarządowych na zielone, ogrodnicze inicjatywy sąsiedzkie na terenie Cieszyna.

Nasza akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i otrzymaliśmy 23 oferty. Wszystkie bardzo ciekawe, pisane z zaangażowaniem, często przedstawiające już zrealizowane ogrodnicze działania sąsiedzkie i pomysły na ich dalszy rozwój.

W dniu 12 września 2023 Komisja w składzie: Magdalena Chorąży-Suchy – Dyrektor Zamku Cieszyn, Katarzyna Kot -  Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Sabina Kasprzak-Tecmer - Urząd Miejski w Cieszynie - Biuro Spraw Społecznych, Małgorzata Węgierek -  Urząd Miejski w Cieszynie - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Natalia Kałuża - Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, rozstrzygnęła konkurs.

Do realizacji wybrano 14 inicjatyw – 12 działań obejmujących zazielenianie wybranego terenu i 2 działania obejmujące zakup pojemnika na deszczówkę.

Przy wyborze kierowano się kryteriami merytorycznymi dotyczącymi m.in. oddziaływania zrealizowanego działania, otwartości, zaangażowania sąsiedzkiego, doboru roślin, estetyką i kryteriami formalnymi dotyczącymi m.in. otrzymania zgody zarządcy terenu czy przewidzianych zakupów.

W przypadku niektórych wniosków zdecydowano przyznać niższą, niż przedstawiona we wniosku, kwotę dofinansowania (odrzucono pozycje niespełniające warunków projektu np. stelaż na hamak, farba fasadowa itp. oraz z innych kryteriów merytorycznych), w przypadku innych zaproponowano inny dobór roślin czy zamiast zastosowania kory gnejsowej, korę drzew.

Przedstawiamy listę wybranych lokalizacji wraz z szacowaną kwotą grantu rzeczowego (patrz: pliki do pobrania, po prawej stronie tego artykułu).

Zwycięzcom gratulujemy!

Przedsięwzięcie Zielone sąsiedztwo realizowane jest w ramach projektu "Cieszyn – miasto samowystarczalne", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu "Rozwój lokalny".


Zielone sąsiedztwo - razem zazieleniamy Cieszyn
Informacje:
Anna Jach-Falkiewicz,
tel. 33 851 08 21, wew. 29
(poniedziałek-czwartek, godz. 10:00-14:00)
afalkiewicz@zamekcieszyn.pl
Pliki do pobrania