Zarządzenie dot. procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19