Zarządzenia dyrektora w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zamku Cieszyn