Zaproszenie do składania ofert
Zamek Cieszyn zaprasza do składania ofert na szkolenie dla uczestników projektu "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro.

Postępowanie dotyczy szkolenia "Skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem", w którego programie powinny znleźć się takie zagdanienia jak:
- zasady funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym firm typu  spin – off, spin – out  techno starter,
- marketing  relacyjny w innowacyjnym przedsiębiorstwie,
- formy i zasady współpracy z  otoczeniem,
- mediacje i negocjacje biznesowe,
- globalizacja wykorzystywania zasobów,
- zarządzanie finansami,
- biznes plan.

Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2013
Zadanie obejmuje: łącznie 40 godzin

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania.