Zaproszenie do składania ofert
Zamek Cieszyn zaprasza do składania ofert na usługi doradcze dla uczestników projektu "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro. Postępowanie dotyczy usług doradczych z zakresu prawnych, finansowych, marketingowych i promocyjnych aspektów prowadzenia działalności biznesowo-naukowej.

Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2013
Zadanie obejmuje: łącznie 300 godzin indywidualnego doradztwa

Szczegółowe informacje w załączniku.