Wzorowe Śląskie
Szukamy kreatywnych studentów i absolwentów!
 
Projekt WZOROWE ŚLĄSKIE ma pomóc w nawiązaniu współpracy między absolwentami i absolwentkami oraz studentami i studentakmi, a przedsiębiorcami z regionu.

Zapraszamy studentów i studentki oraz absolwentów i absolwentki, którzy chcą pracować przy wdrożeniu nowego produktu lub usługi. Pomoże w tym doświadczony ekspert lub ekspertka, który będzie czuwał nad przebiegiem prac projektowych.


UWAGA! Przedlużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 6 marca.DLA KOGO?


Szukamy studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek (studiów magisterskich i licencjackich), szczególnie projektowania produktu, projektowania graficznego, architektury, materiałoznawstwa, informatyki, socjologii, inżynierii biomedycznej, robotyki. Kandydat i Kandydatka muszą 
mieszkać, uczyć się lub pracować na terenie województwa śląskiego. Do 
projektu mogą zgłaszać się osoby, które w momencie podpisania deklaracji są absolwentami lub absolwentkami z lat 2009–2012. Mile widziane będą zespoły interdyscyplinarne, które mają doświadczenie we współpracy ze sobą.

CO MOŻNA ZYSKAĆ?


1. Doświadczenie.

2. Możliwość współpracy z firmą.

3. Realną szansę na wdrożenie Twojego projektu. 

CO DAJE DESIGN SILESIA?


1. Przeprowadzenie krok po kroku przez proces współpracy z 
przedsiębiorcą.

2. Fachową opiekę nad procedurami.
3. Zespół profesjonalistów, którzy będą czuwać nad rozwojem nowego 
produktu / usługi.

4. Promocję przedsiębiorstwa w mediach regionalnych i ogólnopolskich. 

TERMINY


Nabór — styczeń / luty 2012

Ostateczna data zgłoszenia kandydatów / zespołów — 6 marca 2012

Rozmowy kwalifikacyjne (wybrani kandydaci) — marzec 2012

Data ogłoszenia listy osób biorących udział w zadaniu — 20 marca 2012

Czas pracy nad projektem — marzec — listopad 2012

Promocja projektów — grudzień 2012

CO TRZEBA ZROBIĆ?


1. Napisać, dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie.

2. Przesłać portfolio i CV.

3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.

4. Wysłać informacje na adres mailowy: mmendrek@zamekcieszyn.pl 

KTO JEST Z NAMI?

1. Regionalna Izba Gospodarcza (RIG)
2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
3. ElleDecoration