Wool Design. Carpathians
Zadaniem projektu jest przypomnienie potencjału materiału jakim jest wełna. 


Projekt jest próbą zwrócenia uwagi na długoletnią i bogatą tradycję wypasania owiec, produkcji wełny, a także służy ochronie ginących zawodów związanych z obróbką wełny. Ma również pokazać, że połączenie  umiejętności projektantów z wiedzą i doświadczeniem rzemieślników – beskidzkich mistrzów – to szansa stworzenia nowych produktów regionalnych. Projektanci z Krajów Wyszehradzkich wzięli udział w międzynarodowych warsztatach, gdzie dzięki współpracy z beskidzkimi rzemieślnikami mogli poznać i nauczyć się technik związanych z obróbką wełny. Powstałe prototypy produktów po raz pierwszy zaprezentowano na wystawie towarzyszącej 10. Urodzinom Zamku Cieszyn. 

okres realizacji: sierpień 2014 – czerwiec 2015
źródła finansowania:  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
budżet: 13 000 euro 
partnerzy projektu: Zamek Cieszyn (Polska) – lider projektu, Technology University of Łódź, Faculty of Material Technologies and Textile Design (Polska), Flowers for Slovakia (Słowacja), ÚĽUV – The Centre For Folk Art Production (Słowacja), TRUC SPHÉRIQUE (Słowacja), Czechdesign (Czechy), Hungarian Wool Festival (Węgry) 


Potrzebujesz dodatkowych informacji? 

Lubomira Trojan
ltrojan@zamekcieszyn.pl

Anna Pilch
apilch@zamekcieszyn.pl