Warsztaty obsługi Excela
Klub Przedsiębiorcy zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu cieszyńskiego na warsztaty komputerowe z obsługi Excela w ramach Akademii SQL.


Warsztaty poprowadzi  firma WaaaK IT Informatyka i Doradztwo z Ustronia, która jako oficjalny partner Microsoft specjalizuje się w szkoleniach certyfikowanych oraz autorskich z zakresu programowania baz danych SQL oraz obsługi Ms Excel. Szkolenia te mają charakter praktyczny, z naciskiem na ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Z usług szkoleniowych Akademii SQL skorzystali m.in. Media Expert, Sygma Bank, PKO BP, Izba Celna w Przemyślu. Warsztaty będą prowadzone w grupach 6-8 osobowych, w liczbie 16 godzin lekcyjnych, przy stanowiskach komputerowych przygotowanych przez Akademię SQL.  

W programie: 
- nazewnictwo i poruszanie się po częściach składowych programu,
- tworzenie i edytowanie arkuszy danych,
- formatowanie komórek z danymi,
- sortowanie i filtrowanie danych,  
- proste formuły matematyczne oraz  tworzenie prostych wykresów. 

Warsztaty obsługi Excela (poziom podstawowy)
Zamek Cieszyn, 10-11 marca 2014, godz. 9.00-16.00
Akademia SQL w Ustroniu, 24-25 marca 2014, godz. 9.00-16.00

Koszt warsztatów: 190 zł netto od osoby (członkowie Klubu oraz ich pracownicy), 290 zł netto od osoby (pozostali przedsiębiorcy).

Wpłaty na konto: mBank PL23 1140 2004 0000 3602 4573 5866 z dopiskiem Akademia SQL/Zamek

Potwierdzanie uczestnictwa na adres: biuroklub@zamekcieszyn.pl do: 3 marca  (Cieszyn) oraz 17 marca (Ustroń). Formularz zgłoszeniowy w pliki do pobrania 

A już w kwietniu zapraszamy na warsztaty dotyczące korespondencji seryjnej, będącej narzędziem usprawniającym codzienną pracę w firmie (zobacz)

 


Warsztaty obsługi Excela
10-11 marca 2014, godz. 9.00-16.00,
Zamek Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3abc

24-25 marca 2014, godz. 9.00-16.00,
Akademia SQL w Ustroniu,
ul. Sportowa 7 
Pliki do pobrania