Warsztaty obsługi Excela
Klub Przedsiębiorcy zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu cieszyńskiego na warsztaty komputerowe z obsługi Excela w ramach Akademii SQL.

Akademię SQL prowadzi firma WaaaK IT Informatyka i Doradztwo z Ustronia. Jako oficjalny Partner Microsoft specjalizuje się w szkoleniach certyfikowanych oraz autorskich z zakresu programowania baz danych SQL oraz obsługi Ms Excel. Szkolenia te mają charakter praktyczny, z naciskiem na ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Z usług szkoleniowych Akademii SQL skorzystali m.in.: Media Expert, Sygma Bank, PKO BP, Izba Celna w Przemyślu.

Warsztaty odbędą się: 24-25 września oraz 15-16 października. Poprowadzi je Certyfikowany Trener Microsoft w grupach 6-8 osobowych, w liczbie 16 godzin lekcyjnych, przy stanowiskach komputerowych przygotowanych przez Akademię SQL w sali konferencyjnej w Oranżerii Zamku Cieszyn.

Warsztaty poziom podstawowy
24-25 września 2013, godz. 9.00 -16.00
Program:
- nazewnictwo i poruszanie się po częściach składowych programu
- tworzenie i edytowanie arkuszy danych
- formatowanie komórek z danymi
- sortowanie i filtrowanie danych
- proste formuły matematyczne
- tworzenie prostych wykresów


Warsztaty poziom średniozaawansowany
15-16 października 2013, godz. 9.:00 - 16.00
Program:
- adresowanie i tworzenie połączeń
- ochrona i współdzielenie skoroszytu
- zastosowanie sum częściowych
- funkcje i formuły
- zarządzanie danymi w arkuszach
- wykresy
- wyszukiwanie danych
- ustawienia właściwości skoroszytu
- tworzenie szablonów (Template)


Koszt szkolenia dla członków Klubu wynosi 45 zł brutto od osoby, w przypadku wolnych miejsc, opłata dla pozostałych przedsiębiorców wynosi 135 zł brutto od osoby. 

Potwierdzanie uczestnictwa do:
17 września (poziom podstawowy) i 8 października (poziom średniozaawansowany) na formularzu zgłoszeniowym na: biuroklub@zamekcieszyn.pl.

Wpłata na konto:
WaaaK IT Informatyka i Doradztwo, 43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7,
mBank, nr rachunku: 23 1140 2004 0000 3602 4573 5866 z dopiskiem Akademia SQL/Zamek


Warsztaty obsługi Excela

Informacje:
Biuro Klubu
Anna Kańska-Górniak
tel.33 851 08 21 w 22

Akademia SQL
Joanna Zeman
tel. 33 854 17 40
Joanna.Zeman@akademiasql.pl
www.akademiasql.pl
Pliki do pobrania