Umowy o pracę – aspekty prawne

Tematem wiodącym spotkania będą kwestie dotyczące nawiązania i rozwiązania umów o pracę, o czym powie Piotr Buława, prawnik, świadczący usługi w Polsce i Republice Czeskiej.


Umowy opracę – aspekty prawne
18 lutego, godz. 16.30-18.30

sala konferencyjna w Oranżerii Zamku Cieszyn

Celem szkolenia jest przybliżenie przedsiębiorcom podstawowych problemów prawnych związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Mowa będzie m.in. o efektywnym wykorzystaniu przy rozwiązywaniu umów o pracę opcji porozumienia stron, czy też formach zatrudnienia jak telepraca.        

Program spotkania:
16.30 Omówienie spraw bieżących Klubu i przedstawienie się uczestników
17.00 Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę – aspekty prawne:
- kodeksowe formy zatrudnienia (w tym telepraca),
- możliwe przyczyny rozwiązania umowy o pracę,
- treść wypowiedzenia umowy o pracę,
- zakaz dyskryminacji przy rozwiązaniu umowy o pracę,
- wypowiedzenie a porozumienie stron.
18.00 Rozmowy w kuluarach

Udział: bezpłatny – członkowie Klubu Przedsiębiorcy, 30 zł – pozostałe oosby

Mile widziane potwierdzenie uczestnictwa do 17 lutego 
tel. 33 851 08 21 w. 21 lub  biuroklub@zamekcieszyn.pl

 


Umowy opracę – aspekty prawne
18 lutego, godz. 16.30-18.30
sala konferencyjna w Oranżerii Zamku Cieszyn

Potwierdzenie uczestnictwa
do 17 lutego 
tel. 33 851 08 21 w. 21
lub  biuroklub@zamekcieszyn.pl