Transgraniczne Rozmowy Biznesowe
        Po raz trzeci przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się na Transgranicznch Rozmowach Biznesowych, aby rozmawiać o sytuacji firm z pogranicza.  Klub Przedsiębiorcy, działający w Zamku Cieszyn, zorganizował transgraniczne spotkanie biznesowe 10 października 2013r. w Hotelu Mercure w Cieszynie.
             Tym razem miało ono mniejszą skalę, niż odbywające się w latach ubiegłych Fora Gospodarcze. Za to organizatorzy zaproponowali nową formułę, oczekiwaną od dawna i bardziej przyjazną przedsiębiorcom. Spotkanie otworzyła Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn, która powitała zebranych gości. Głos zabrał również Mieczysław Szczurek, Burmistrz Cieszyna. Następnie uczestnicy usiedli przy stolikach, gdzie mogli między innymi zasięgnąć rady u ekspertów z różnych dziedzin, wymienić się między sobą informacjami oraz doświadczeniem, a także umówić na kolejne spotkania.
            W rozmowach uczestniczyło ponad 90 przedstawicieli: władz państwowych, administracyjnych, samorządowych i środowisk gospodarczych. Licznie przybyli media zarówno polskie, jak i czeskie. Spotkanie było szansą do wzięcia udziału w indywidualnych rozmowach i konsultacjach. Jego uczestnicy mieli możliwość porozmawiania m.in. z Radcą Handlowym Ambasady RP w Pradze na temat czesko-polskiej współpracy, a także z przedstawicielami władz Miasta Cieszyna – burmistrzem oraz prezydium Rady Miejskiej, pracownikami Urzędu Miejskiego, jak i reprezentantami środowisk gospodarczych. Chętni mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami z dziedziny bankowości i finansów, prawa czy podatków i leasingu.
                Członkowie Klubu Przedsiębiorcy przedstawili wyjątkowe narzędzie, jakim jest Analizator danych statystycznych dla miasta Cieszyna, który ułatwia przetwarzanie i analizę danych z uwzględnieniem wielu różnych aspektów, pozwala także prześledzić trendy zachodzące w lokalnej gospodarce.
                Ważnym aspektem wydarzenia był fakt, że tym razem środowiska gospodarcze spotkały się nie na kolejnej konferencji, a właśnie po to, by porozmawiać. Taka formuła zdała egzamin i została  dobrze przyjęta przez przedsiębiorców.
                Pod koniec spotkania grupa ponad 20 studentów z Plymouth (reprezentacja z całego świata), przeprowadziła konsultacje społeczne z cieszyńskimi radnymi i przedsiębiorcami na temat szans  i   zagrożeń dla miasta Cieszyna.