Tool. Exceed the limits

Efektem projektu jest przewodnik on-line, który pokazuje użytkownikowi, jak krok po kroku przejść przez prawne i celne procedury.  


Projekt był wynikiem doświadczeń, z jakimi zmierzył się Zamek Cieszyn,  organizując wystawę "Glass & Cup. Polish Design Stories" pokazaną na Istanbul Design Week w 2013 roku. Bazując na nich postanowiliśmy przeanalizować procedury oraz doświadczenia różnych innych polskich instytucji, które wywoziły do Turcji artefakty  towarzyszące polskim wydarzeniom kulturalnym. Często niezrozumiałe procedury celne oraz różnice wynikające z prawa Unii Europejskiej (do której należy Polska) i Turcji utrudniają wzajemne kontakty w kulturze. W zależności od tego czy dane obiekty wracają do Polski (np. elementy scenografii, instrumenty muzyczne), czy też nie (np. materiały promocyjne) inaczej wygląda sposób organizacji wywozu, inne są dokumenty i instytucje, do których trzeba się zgłosić. 

Do analizy oraz tworzenia propozycji rozwiązania używaliśmy elementów metody design thinking. Umożliwiła nam ona stworzenie przewodnika on-line (zobacz), mającego stanowić ułatwienie dla galerii, muzeów, teatrów, a także osób prywatnych zainteresowanych pokazaniem w Turcji swojego dorobku.

okres realizacji: maj 2014 – listopad 2014
źródła finansowania: Instytut Adama Mickiewicza 


Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Lubomira Trojan
ltrojan@zamekcieszyn.pl