Tarcza antykryzysowa
Analiza zmian w przepisach przygotowana przez kancelarię prawną.  


Tarcza antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd mających na celu wsparcie polskiej gospodarki w obliczu epidemii koronawirusa. Obejmuje m.in. zwolnienie mikrofirm ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen. 

Jakie konkretnie rozwiązania wprowadził rząd? Kancelaria Radcy Prawnego "Traktat" Tomasz Szkaradnik przygotowała analizę obowiązujących przepisów.

W pliki do pobrania (prawy panel) można znaleźć zapisy dotyczące:
- ulg dla pracodawców (wersja 2.0),
- ulg dla samozatrudnionych (wersja 2.0),
- uprawnień dla organizacji pozarządowych,
- prawa budowlanego (wyłączenia stosowania przepisów ustawy),
- zmian w zakresie najmu lokali w nieruchomościach innych niż sklepu wielkopowierzchniowe,
- regulacji związanych z odpadami,
- informacji dla pracowników (w tym: dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz informacje dla cudzoziemców i osób niepełnosprawnych), 
- informacji o wsparciu finansowym dla tworców,
- prawa podatkowego, 
- sądów i postępownia oraz terminów procesowych, 
- prawa zamówień publicznych,
- regulacji związanych ze spółkami prawa handlowego. 

 
 


prawa budwlanego,