Szkolenia internetowe Akademii PARP
Nauka przez Internet staje się co raz popularniejszą metodą doskonalenia zawodowego.
Klub Przedsiębiorcy poleca  szkolenia internetowe Akademii PARP. Ich tematyka dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP: Zagadnienia finansowe i prawne, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Umiejętności menedżerskie i osobiste, Marketing i sprzedaż, Wiedza ogólna i otoczenie biznesu.

Nad zawartością merytoryczną czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości. Akademia PARP wykorzystuje najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.