Spotkania z doradcami
Ochrona własności intelektualnej, finanse i rachunkowość w UE, promowanie oferty naukowej to tylko niektóre z obszarów doradztwa w projekcie START.

Z indywidualnych, bezpłatnych spotkań z doradcami, które oferuje projekt Przedsiębiorczość Akademicka na Start, mogą skorzystać: studenci śląskich uczelni, pracownicy uczelni i dydaktycy, którzy mogą potwierdzić zaświadczeniem, lub wpisem w indeksie, że brali udział w szkoleniach lub spotkaniach o tematyce dotyczącej przedsiębiorczości.

Każda z osób ma do dyspozycji 4 godziny doradztwa w ramach modułów związanych z: prawem, finansami i rachunkowością, działaniami marketingowymi, promocją działalności naukowej oraz biznesem. Spotkania te są bezpłatne. Z możliwości rozmowy z doradcami można skorzystać do 23 sierpnia, po wczesniejszym umówieniu się.

Poniżej zamieszczamy zakres tematyczny, z którego możecie Państwo liczyć na pomoc:
 1. Moduł doradztwo prawne obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:
  ochrona własności intelektualnej w biznesie, w tym ochrona własnej marki
  działalność na rynkach międzynarodowych,
  zobowiązania prawne przedsiębiorcy,
  specyfika form prowadzenia działalności gospodarczej,
  zabezpieczenie należności od kontrahentów – ryzyko i ściąganie.

 2. Moduł finanse i rachunkowość obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:
  analiza finansowa przedsiębiorstwa/przedsięwzięcia,
  finanse i rachunkowość w Unii Europejskiej,
  wybór optymalnej formy opodatkowania - uproszczone formy ewidencji dla MSP (karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księgi rachunkowe),
  prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.

 3. Moduł działania marketingowe obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:
  optymalna strategia marketingowa – kryteria, metody przygotowania i wdrożenia, rezultaty,
  koszty marketingu,
  narzędzia marketingu, segmentacja rynku i grupy docelowe,
  kreowanie wizerunku firmy, sprzedawcy,
  zwiększanie skuteczności sprzedaży, techniki sprzedaży.

 4. Moduł promocja działalności naukowej obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:
  innowacyjne pomysły – promocja vs. ochrona własności intelektualnej,
  promowanie oferty naukowej, w tym projektów, prac wdrożeniowych, modeli biznesu,
  autoprezentacja i biznesowy savoir-vivre,
  międzynarodowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe vs. komercjalizacja wiedzy/umiejętności,
  mediacje z partnerami biznesowymi,
  prezentacje z wykorzystaniem metody quick-look.

 5. Moduł biznes obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:
  źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym działalności typu spinn-off/spinn-out – rozpoczęcie i rozwój,
  planowanie i wdrożenie innowacyjnego przedsięwzięcia - biznes plan krok po kroku,
  badanie potencjału rynkowego, feasibility study i analiza planów biznesowych,
  finansowa i technologiczna współpraca z otoczeniem biznesu,
  organizacja kontaktów biznesowych i współpraca biznesowa - alianse, sieciowanie, partnerstwo, koopetycja.

Projekt Przedsiębiorczość Akademicka na Start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby zainteresowane skorzystaniem
z pomocy doradców
są proszone o kontakt
z Wiolettą Beczek
lub Jackiem Kiełkowskim,
tel. 33 851 08 21 w. 34.