Spółdzielnie socjalne
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne. Do 26 sierpnia przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń!

Dzięki projektowi "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego" możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 120 tys. złotych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy pomysłu jest dostępny na stronie internetowej  www.owes.bcp.org.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA "Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych" (zobacz) oraz w zakładce OFERTA "Tworzenie spółdzielni socjalnych" (zobacz).  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.

Jednocześnie podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia) mogą przez cały czas korzystać z  doradztwa w kwestii zakładania spółdzielni socjalnych - zachęcamy do umawiania się na spotkanie z doradcą (zobacz)


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 7.2.2 realizuje projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego". Celem OWES jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielsko-Biała w latach 2013-2015.

 


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej
przy Stowarzyszeniu "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości"
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 496 02 44, 33 496 02 11
www.owes.bcp.org.pl