Śniadanie biznesowe z prawnikiem

Czym są karuzele podatkowe i jak się przed nimi bronić wyjaśni doradca podatkowy Piotr Buława podczas śniadania biznesowego.  

Śniadanie biznesowe z prawnikiem
24.06.2016, godz. 9.00-11.00
sala konferencyjna Ornażerii 

9.00–10.30 Karuzele podatkowe – co to jest i jak się bronić? 
Podczas szkolenia będzie przedstawiony mechanizm działania karuzeli podatkowych oraz sposób chronienia się przed nimi na etapie zawierania transakcji handlowych oraz kontaktu z organami podatkowymi. Problem może dotknąć każdego przedsiębiorcę, który jest płatnikami VAT. Właściciele firm, pod pozorem atrakcyjnych propozycji handlowych, są wciągani do karuzel podatkowych. Konsekwencją tego może być domierzenie przedsiębiorcy podatku VAT znacznej wysokości, co może prowadzić nawet do upadłości firmy i utraty dorobku całego życia.
Omawiane kwestie:
- podatek VAT należny a naliczony,
- transakcje wewnątrzwspólnotowe a reverse chargé,
- karuzela podatkowa – mechanizm działania,
- odliczenie podatku naliczonego – przesłanki ustawowe,
- odliczenie podatku naliczonego – orzecznictwo sądowe,
- puste faktury a podatek należny,
- firmactwo – firma na słupa,
- odpowiedzialność podatkowa a karnoskarbowa,
- dostępne środki chroniące przedsiębiorcę,
- kontrola podatkowa przed US,
- postępowanie kontrolne przed UKS.

10.30-11.00 Konsultacje i rozmowy biznesowe 

Prezentację wraz z przykładami praktycznymi poprowadzi Piotr Buława, doradca podatkowy z kancelarii Lex Buława.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 23 czerwca 2016: Biuro Klubu, tel. 33 851 08 21 w. 21, 22 lub biuroklub@zamekcieszyn.pl.
 


Śniadanie biznesowe z prawnikiem
24.06.2016, godz. 9.00-11.00
sala konferencyjna Ornażerii