Śniadanie biznesowe z prawnikami

Formy zatrudnienia pracownika, formy prawne prowadzenia firmy, a rodzaj odpowiedzialności majątkowej, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych - to tematy, o których będzie mowa podczas "Śniadania biznesowego".  

Klub Przedsiębiorcy serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej do udziału w śniadaniu biznesowym, które odbędzie się 16 marca, godz. 9.00-12.00, w sali konferencyjnej Oranżerii Zamku. Spotkanie będzie składało się trzech modułów tematycznych. 
Program: 

9.00 – 10.00 Od umowy o pracę do samozatrudnienia pracownika – problemy praktyczne. Prelekcję i dyskusję poprowadzi Piotr Buława, adwokat LexBuława.

W pierwszej części spotkania będzie mowa o problemach, z jakimi spotykają się pracodawcy, zatrudniając pracowników na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, a także tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Szkolenie ma także na celu wskazanie tych problemów, które przez część pracodawców są pomijane na etapie zawierania umowy, lecz pojawiają się w momencie konfliktu z pracownikiem. Poruszone zostaną takie kwestie jak:  

 • formy zatrudnienia,
 • pierwszeństwo umowy o pracę,
 • umowa zlecenia a umowa o dzieło,
 • urlop i chorobowe pracownika, 
 • odpowiedzialność materialna pracownika, 
 • przekazanie mienia pracownikowi, 
 • przekazanie samochodu jako przypadek szczególny,
 • pracownik a jego własność intelektualna, 
 • pracownik a kary umowne, 
 • pracownik a podwykonawca,
 • posługiwanie się firmą pracodawcy przez pracownika.

10.00-11.00 Formy prawne prowadzenia firmy, a rodzaj odpowiedzialności majątkowej. Wady i zalety spółek. Prelekcję i dyskusję poprowadzi Krzysztof Zagóra (Kancelaria Adwokacka Krzysztof Zagóra). 

Celem prelekcji jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa spółek, a przede wszystkim prawa spółek osobowych, kapitałowych oraz cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółek. Poruszone będą kwestie dotyczące ogólnej ogólna charakterystyki i klasyfikacji spółek, poszczególnych typów:
 

 • spółka cywilna (pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników),
 • spółka jawna (definicja normatywna, podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, spółka jawna a spółka cywilna),
 • spółka partnerska (definicja normatywna, partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania),
 • spółka komandytowa (definicja normatywna, istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza),
 • spółka z o.o. (cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, pojęcie kapitału zakładowego, udziały, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników).
 

11.00-11.45 Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Prezentację wraz z przykładami praktycznymi poprowadzi Piotr Buława, doradca podatkowy z kancelarii Lex Buława

Przedmiotem tej części szkolenia jest omówienie problematyki dotyczącej większości podatników, a nie - wbrwe pozrom - osób mających konflikty z prawem. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych dotyczy legalnych dochodów, nie zaś dochodów pochodzących z działalności przestępczej. Okazją do omówienie tej problematyki jest obszerna nowelizacja przepisów o opodatkowaniu dochodów nieujawnionych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Celem szkolenia jest nie tylko przedstawienie zasad opodatkowania dochodów nieujawnionych, ale także wskazanie kroków, które można podjąć, aby uniknąć podejrzeń Urzędu Skarbowego w tej materii. Poruszane będą takie zagadnienia jak: 

 • legalne dochody nieujawnione,
 • dochody nieujawnione a prawo karne,
 • przedmiot opodatkowania i stawka podatkowa,
 • ujawnienie dochodu,
 • pożyczki i darowizny,
 • przedawnienie opodatkowania,
 • działania prewencyjne podatnika.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14 marca, tel. 33 851 08 21 w. 21, 22 lub biuroklub@zamekcieszyn.pl


Śniadanie biznesowe z prawnikami
16.03.2016, godz. 9.00-12.00
sala konferencyjna Oranżerii

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14 marca
tel. 33 851 08 21 w. 21, 22
lub biuroklub@zamekcieszyn.pl