Śniadanie biznesowe

Spotkanie będzie poświęcone zmianom w przepisach dotyczącym przedsiębiorców w 2017 roku.

Zamek Cieszyn i Klub Przedsiębiorcy zapraszają przedstawicieli firm oraz osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 31 stycznia (wtorek) 2017, godz. 9.00-11.00, w sali konferencyjnej w Oranżerii. Poprowadzi je adwokat Piotr Buława. 

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych zmian w podatkach oraz prawie pracy, które wchodzą w życie w 2017 r. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nie tylko same przepisy, ale także kwestie dotyczące ich stosowania. 

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa 
Od 1 marca 2017 r. wchodzi w życie - zapowiadana od dłuższego czasu - reforma administracji skarbowej. Znikają urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy celne. Pojawi się Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmianie ulegną m.in. przepisy o kontroli oraz instancyjności postępowania podatkowego.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny 
Wprowadzanie JPK rozpoczęło się już w 2016 r., ale w latach 2017-2018 nastąpi wdrożenie JPK wobec największej ilości podatników (od 1 stycznia 2017 r. wobec małych i średnich przedsiębiorców). Podatnicy są objęci obowiązkiem przekazywania danych organom skarbowych w różnym zakresie oraz w różnych trybach.

VAT
Od 1 stycznia 2017 r. w życie wchodzi duża nowelizacja podatku VAT, mająca na celu ograniczenie nadużyć podatkowych. Rozszerzono zakres odwrotnego obciążenia (np. usługi budowlane). Zaostrzeniu ulegają przepisy o możliwości ubiegania się o zwrot podatku, w szczególności w terminie 25 dni. Ponadto organy podatkowe otrzymają zdecydowanie szersze kompetencje w zakresie rejestracji i wykreślania przedsiębiorców z rejestru podatników VAT. Obecnie podstawą do wykreślenia podatnika będą m.in. "zerowe" deklaracje podatkowe. Zmianie uległy zasady opodatkowania usług stanowiących element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej. Ograniczeniu ulegnie rozliczenie kwartalne.

Odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa 
Ustawodawca od 2017 r. wraca do sankcji administracyjnych – naliczeniu sankcyjnej stawki podatkowej we wskazanych ustawie przypadkach. Ponadto zaostrzeniu uległy przepisy karno-skarbowe oraz pojawiło się w KKS nowe przestępstwo – nieskładanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną pomimo obowiązku ustawowego.

CIT 
Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy w życie weszła nowa stawka podatku – 15%, w praktyce  skorzystać z niej mogą tylko nieliczni podatnicy. System klauzul antyabuzywnych uzupełniła nowa klauzula dotycząca nieuzasadnionych korzyści podatkowych z przekształceń prawnych spółek kapitałowych. W kwestii opodatkowania transgranicznego omówione będzie wprowadzenie katalogu źródeł przychodu osiąganych w Polsce przez podmioty zagraniczne oraz klauzula rzeczywistego właściciela płatności przy transgranicznych licencjach.

PIT 
Po uznaniu dotychczas obowiązującyh przepisów o kwocie wolnej od podatku za niezgodne w części z Konstytucją RP, wchodzą nowe przepisy o kwocie wolnej od podatku. Zaostrzeniu ulegają przepisy o obowiązku dokonywania płatności przy pomocy rachunku bankowego. Sprzedaż własnych przetworzonych produktów rolnych będzie objęta podatkiem ryczałtowym.

Stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca obok wynagrodzenia minimalnego w wymiarze miesięcznym wprowadza minimalne wynagrodzenie godzinowe. Omówienia wymaga nie tylko kwestia, kogo obowiązuje wynagrodzenie godzinowe, ale także formalności związane z tym wynagrodzeniem oraz sankcje za jej nie zastosowanie.  

Prawo pracy 
Zmianie ulegają terminy do wniesienia odwołania do sądu od wypowiedzenia stosunku pracy. Nie będzie już można zawsze żądać zaświadczenia o niekaralności, a powierzenie mienia będzie wymagało formy pisemnej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązują zgłoszenia: apierchala@zamekcieszyn.pl, 33 851 08 21 w. 22.   


Śniadanie biznesowe
31.01.2017, godz. 9.00-11.00
sala konferencyjna, Oranżeria