Śląskie na 5
Zamek Cieszyn został laureatem konkursu wojewody śląskiego "Śląskie na 5". Ta edycja była inspirowana Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 

Uhonorowano instytucje, osoby oraz firmy, których osiągnięcia znacząco przyczyniają się do promocji aktywności osób starszych oraz do budowania solidarności międzypokoleniowej. Statuetki "Śląskie na 5" przyznano w kategorii edukacja, gospodarka, wolontariat, produkt i osobowość. Zamek Cieszyn został nagrodzony w kategorii: gospodarka. Doceniono działania Zamku na rzecz m.in. promowania nowoczesnego dizajnu  w produktach i usługach adresowanych do seniorów. Taki cel przyświecał zeszłorocznej wystawie i towarzyszącej jej konferencji "Dizajn w Przestrzeni Publicznej. Lata lecą".  Jednak to nie jedyne przedsięwzięcia przygotowywane z myślą o seniorach.  Zamek organizuje też warsztaty i spotkania poświęcona dostępności Cieszyna oraz szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej na temat projektowania usług i organizacji przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb osób starszych. Jest zaangażowany w projekt centrum aktywności osób starszych, przygotowany dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zainicjował też wprowadzenie zmian w Parku Kasztanowym, który ma być miejscem wypoczynku dla wszystkich pokoleń, w tym seniorów. 

– W Zamku wierzymy, że dizajn pomaga. Wierzymy też w solidarność międzypokoleniową – mówiła Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn, odbierając statuetkę.  Komentując zaś nagrodę dodała: – Musimy pamiętać, że każdy produkt, czy usługa projektowana z myślą o starszych użytkownikach to inwestowanie w przyszłość każdego z nas. Niestety wiele firm wciąż sądzi, że robienie czegokolwiek dla odbiorcy w wieku 50+ to działalność społeczna, a my przekonujemy, że to się im po prostu opłaca. Przecież takich "wiekowych" klientów będzie im przybywać. W gronie nagrodzonych znaleźli się również: Koła Gospodyń Wiejskich z Radlina (kategoria edukacja), Urząd Miejski w Tychach (kategoria produkt), Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku (kategoria wolontariat) oraz Małgorzata Gruczelak (kategoria osobowość). Przyznano także wyróżnienia oraz nagrodę specjalną Parkowi Śląskiego w Chorzowie za uruchomienie projektu Parkowej Akademii Wolontariatu oraz organizację Kongresu "Obywatel Senior".   Dla laureatów wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach oraz członkowie Parkowej Akademii Wolontariatu.