Śląski Klaster Dizajnu w Poznaniu
Śląsk to region, którego bogactwem jest nie tylko węgiel, ale są nim także wiedza, nowoczesne technologie i materiały.

Będą o tym przekonywać na Arena Design w Poznaniu uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu.   - Chcemy pokazać jakim potencjałem dysponuje Śląski Klaster Dizajnu – mówią Wioletta Beczek i Jacek Kiełkowski, animatorzy Klastra. 

Czym Śląski Klaster Dizjanu będzie chwalił się w Poznaniu? Tym, że posiada silne zaplecze naukowe, co sprzyja wdrażaniu innowacyjnych produktów. Z kolei nowoczesne materiały i technologie są świetną bazą dla projektów dbających o środwisko naturalne, co na Śląsku ma szczególne znaczenia. W Poznaniu będzie można także przekonać się, że motorem napędowym śląskiego projektowania są również przedsięwzięcia mające na uwadze aspekt społeczny. 

Na "klastrowym" stoisku będzie można zobaczyć meble i inne przedmioty codziennego użytku, a także projekty wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju. Śląski Klaster Dizajnu znajdziecie na arenaDESIGN w Poznaniu od 5 do 8 marca w części "KREATYWNI", pawilon 5B stoisko nr 220. 

"Śląski Klaster Dizajnu — nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych" to projekt Zamku Cieszyn, który łączy innowacyjne firmy, naukowców i projektantów. Tworzą go firmy, jednostki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu ze Śląska. Łącznikiem jest design jako narzędzie, które pomaga wyróżnić się na rynku, poprawić zarządzanie czy obniżyć koszty. Więcej na: www.klasterdizajnu.pl