Śląski Klaster Dizajnu. Inauguracja
"Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku…" powiada Lao Tsy. Pierwszy krok już za nami, a podróż, w którą wyruszyliśmy odbywa się pod hasłem: "Śląski Klaster Dizajnu". Razem z Zamkiem Cieszyn rozpoczęło ją 28 podmiotów – firm, uczelni, jednostek badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu.   
Klastry są motorem rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego, kreatorem i skarbnicą nowych idei, miejscem dla wyłaniania talentów i zdolności oraz kształtowania wizji rozwoju regionu. – Trzeba jednak pamiętać, że klaster to nie sprint, a pełny maraton – podkreślała dr inż. Lilla Knop z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, która była jednym z prelegentów podczas spotkania inaugurującego działalność "Śląskiego Klastra Dizajnu".
Tworzymy wszystko razem
Jesteśmy starzejącymi się społeczeństwami. Już za 20 lat nie będziemy pracować, żeby żyć, a będziemy żyć po to, żeby pracować, bo będzie problem ze znalezieniem młodych pracowników mówiła Zuzanna Skalska, zajmująca się monitorowaniem trendów. Starzejące się społeczeństwa to także rozwój wielu projektów związanych ze zdrowiem.
Zuzanna Skalska opowiadała także o zaawansowanych technologiach, które coraz mocniej wkraczają do naszego codziennego życia, jak i niezwykłych projektach badawczych.  A że większość ludzi będzie w przyszłości mieszkała w miastach, w cenie będą projekty umożliwiające hodowanie żywności, roślin w miejskich aglomeracjach.  Jak w te przewidywania ma wpisać się "Śląski Klaster Dizajnu"? Czy jego uczestnicy, pracując nad wspólnymi projektami, powinni brać pod uwagę wspomniane trendy?  - Na pewno warto zwrócić uwagę na przestrzeń publiczną, sprawy medyczne oraz materiały - podpowiadała Zuzanna Skalska. Podkreślała także, że współpraca polega na budowaniu sieci, czemu sprzyja wzajemne zaufanie. Dlatego też warto mieć jasno określone procedury współpracy. O tym jak mogą one wyglądać w relacji przedsiębiorca – projektant mówił Paweł Balcerzak ze Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.
Początek dłuższej współpracy

Spotkanie inaugurujące działalność "Śląskiego Klastra Dizajnu" odbyło się 8 września. Przed jego uczestnikami jeszcze osiem spotkań z europejskiej klasy specjalistami z różnych dziedzin. Dla wielu najważniejszym wydarzeniem będzie planowana promocja podczas Międzynarodowych Targów Designu w Mediolanie.
Projekt "Śląski Klaster Dizajnu -  nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych" jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zakończy się w czerwcu 2013. – Wierzymy, że nas projekt to początek o wiele dłuższej współpracy, dzięki której firmy z regionu będą konkurencyjne na globalnym rynku – podsumowała Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn.
Śląski Klaster Dizajnu tworzą:
Firmy: 
Kafti Design, Fabricator, Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak, Presso sp. z o.o., Sokka, Stanplex sp. z o.o., Medusa Industry sp. z o.o., Infobox sp. z o.o., DesignBox Pracownia Mebli Marcin Gacek, Moho Design sp. z o.o., Michał Latko, Studio Malutka Marta Noszka-Bubak, Vianat sp. z o.o.., Małgorzata Pękala Design, D-Zjon Bartłomiej Witkowski, Drukarnia Wielkoformatowa FOPS, Jerzy Wójcik, Paged Meble SA, Aimms Krystian Kłosek
Uczelnie:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach
Jednostki Badawczo Rozwojowe:
IETU - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, KOMAG - Instytut Techniki Górniczej, ITAM – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Instytucje otoczenia biznesu:
Delta Partner - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Być Razem - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości