Śląski Klaster Dizajnu. Aart van Bezooyen
Jak najlepiej wykorzystywać materiały, by powstawały projekty konkurencyjne, twórcze i trwałe? Na to pytanie poszukuje odpowiedzi Holender Aart van Benzooyen, który pisze artykuły i prowadzi zajęcia w europejskich szkołach designu poświęcone projektowaniu i materiałom.

W poszukiwaniu inspirujących rozwiązań i ciekawych materiałów wyruszył w półroczną podróż. W ciągu 184 dni odwiedził 12 państw, m.in. Brazylię, Nową Zelandię, Australię, Kambodżę, Wietnam, Japonię. – Zrównoważony rozwój – temu była poświęcona moja podróż. Chciałem też dowiedzieć się co projektanci mogą zrobić, by hasło to było wcielane w życie – mówił gość Śląskiego Klastra Dizajnu. Zaznaczył też, że zrównoważony rozwój to coś więcej niż stosowanie ekologicznych materiałów. To m.in. myślenie projektantów i producentów o całym cyklu życia produktu i zaplanowaniu jego ponownego wykorzystania. To uczenie użytkowników odpowiedzialnych nawyków. Punktem wyjścia dla rozwiązań sprzyjających takiemu myśleniu mogą być materiały. – Materiały mogą zmieniać nasz sposób myślenia, nasze oczekiwania i przyszłość – przekonywał Aart van Benzooyen i prezentował  w Cieszynie próbki różnych materiałów jakie zebrał podczas swojej podróży, a także inne, nowatorskie rozwiązania, nad którymi pracują naukowcy, inżynierowie i projektanci.

Uczestnicy spotkania – jako pierwsi – poznali też zasady udzielania wsparcia na wdrożenie wynalazków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Ze wsparcia w ramach osi Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia będą mogli skorzystać mali i średni przedsiębiorcy. Do podziału będzie około 600 mln zł. jest o, co powalczyć – zachęcała Izabela Banaś z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór planowany jest na maj. O tym jak wykorzystywać dotacje opowiadała Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Realizuje ona projekt: Meble z auksetyków finansowany z Przedsięwzięcia "IniTech" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Udało nam się zdobyć środki na badania nad nowymi materiałami i łączeniami, wykorzystywanymi w konkretnych modelach mebli określonych firm. Kryzys pokazał, że to dobry tor myślenia, bo zaczęło zgłaszać się do nas coraz więcej producentów zainteresowanych wprowadzaniem konstrukcyjnych innowacji – mówiła Beata Fabisiak. O poszukiwaniu źródeł finansowania innowacji opowiadał też Luk Palmen, zajmujący się strategiami rozwoju i zarządzaniem innowacjami. – Najpierw musimy dobrze przemyśleć swój pomysł, przygotować odpowiedni model biznesu, żeby wiedzieć dokładnie ile potrzebujemy pieniędzy i kiedy. Musimy znać jego silne i słabe strony, a dopiero potem szukać środków na jego realizację – radził Luk Palmen, który poprowadził też dyskusję na temat dalszych planów Śląskiego Klastra Dizajnu.