Śląski Klaster Dizajnu - rozwój regionalnej koncentracji branż kreatywnych

Celem Śląskiego Klastra Dizajnu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i innowacji, jakim cechuje się obecnie dizajn.

To kontynuacja projektu "Śląski Klaster Dizajnu - nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych" realizowanego od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Numer projektu: RPSL.01.03.00-00-021/12-02 Działanie: RPO1.3 Transfer Technologii i Innowacji
Czas realizacji: 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r
Budżet całkowity: 388 779,44 zł, dofinansowanie z RPO WSL: 329 370,86 zł
Źródła finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (85%), wkład własny Zamku - (15%)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
 


Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Wioletta Beczek
wbeczek@zamekcieszyn.pl

Anna Kaleta 
akaleta@zamekcieszyn.pl