Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa
To pierwszy w Polsce kompleksowy program promocji wzornictwa. 


Głównym celem powstającej sieci była integracja środowiska producentów i projektantów, której rezultatem miała być poprawa jakości produkowanych w naszym regionie przedmiotów. Projekt przyczynił się do odbudowy  wizerunku Śląska jako nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się regionu, o wysokim etosie pracy i kulturze materialnej. Cel ten osiągnięto poprzez: wykreowanie nowych marek, innowacyjnych rozwiązań, poprawienie wzornictwa produktów, ułatwienie startu młodym projektantom i przedsiębiorcom, umocnienie pozycji rynkowej  i lepsze wykorzystanie potencjału śląskich producentów.

okres realizacji: styczeń 2005 –  listopad 2007
źródła finansowania: Europejski Funduszu Społeczny i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
budżet: 1 250 050 zł