Sesja na temat przedsiębiorczości
– Najważniejsze, co mogą zrobić lokalne władze, to stworzyć w mieście dobry klimat dla przedsiębiorczości – podkreślał Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, jeden z gości specjalnych, uczestniczących w nadzwyczajnej sesja rady miejskiej Cieszyna poświeconej przedsiębiorczości.
– To okazja, by się poznać, uścisnąć dłonie i porozmawiać o problemach, ponieważ chcemy wypracować narzędzia sprzyjające rozwojowi firm – witał uczestników Bolesław Zemła, przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, który jest pierwszym miastem w Polsce, jakie po 1989 roku zwołano taką sesję. Inspiracją stał się cykl spotkań przedsiębiorcy&radni, zorganizowanych przez Klub Przedsiębiorcy, działający przy Zamku Cieszyn. Uczestnicy sesji poznali  m.in. dane na temat liczby cieszyńskich firm i płaconych przez nie podatków. Informacje te przedstawił Piotr Volkmer, Starszy Komisarz Skarbowy US w Cieszynie. Z kolei Zbigniew Niedzielski z firmy komputerowej ZAAN zaprezentował analizator danych statystycznych – specjalny program, który w bardziej czytelny sposób umożliwia analizowanie i wizualizowanie informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie Cieszyna. By narzędzie to móc w pełni wykorzystać, konieczne jest regularne, przynajmniej raz do roku, uzupełnianie danych. 

Obraz sytuacji lokalnej gospodarki uzupełniła Anna Stefańska-Bacza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, mówiąc nie tylko o stopie bezrobocia, ale i  projektach urzędu sprzyjających zatrudnieniu. Z kolei Joanna Stuglik, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB w Dąbrowie Górniczej, opowiedziała o współpracy uczelni z  przedsiębiorcami i dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. O potrzebie powołania rady ds. przedsiębiorczości przy burmistrzu miasta  mówiła Halina Bocheńska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Jej zdaniem równie ważne jest stymulowanie współpracy gospodarczej z miastami partnerskimi. – Trzeba zrobić wszystko, by poprawić infrastrukturę drogową i kolejową. Trzeba też zastanowić się jak pomóc młodym ludziom, by po studiach chcieli wracać do Cieszyna – mówiła Marta Kawulok,  wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. – Czy każdy musi być przedsiębiorcą? Pamiętajmy, że nie wszyscy mają do tego predyspozycje. Jednak władze miast, radni wszystkich szczebli musimy sobie zdawać pytanie, o którym niestety zapominamy. A brzmi ono: co robić, żeby przychody do budżetu były większe? – zaznaczył Jan Kawulok, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. – Ta sesja, ani Transgraniczne Forum Gospodarcze, czy spotkania radnych z przedsiębiorcami nie rozwiążą problemów od ręki, ale to dobry początek współpracy – podkreślał senator Tadeusz Kopeć.