Scenariusze Świadomości
Jak poszukiwać innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi klastrów? Jakie są bariery blokujące ich działania? Jakie pomysły na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym służą  przyszłej współpracy klastrów? To tylko kilka z wielu pytań na jakie próbowali  znaleźć odpowiedzi uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu.

Najpierw musieli jednak zmierzyć się z pozornie prostym pytaniem, które na jednym z pierwszych spotkań Klastra zadał Luk Palmen. A brzmiało ono: Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i z jaką prędkością? Okazją do dyskusji był "European Awareness Scenario Workshop (EASW) – Europejskie Warsztaty Scenariuszy Świadomości".

Poszukiwanie odpowiedzi okazało się dużym wyzwaniem, ale udało się określić oczekiwania obecnych partnerów Klastra, mocne strony i kierunek w jakim powinny zmierzać wspólne inicjatywy. Uczestnicy spotkania uznali, że najważniejszym celem jest budowanie marki Klastra o mocnej pozycji w Polsce i poza granicami kraju, spełniającego i kreującego nowe oczekiwania odbiorców.

Jak tego dokonać? Trzeba odwoływać się do śląskiej tradycji, ale jednocześnie wykorzystywać posiadany potencjał badawczy, naukowy, projektowy i wytwórczy Klastra. W budowaniu silnej marki niezbędne jest wzajemna współpraca oraz wzmacnianie własnego zaufania między partnerami, nad czym w najbliższym czasie będą pracować uczestnicy. Niezwykle istotne są również przedsięwzięcia promujące ideę Śląskiego Klastra Dizajnu.