Revita Silesia II

 

okres realizacji: styczeń 2010 - kwiecień 2011
źródła finansowania: projekt systemowy: 100%, w tym: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (15%)
budżet: cały projekt: 800 000 zł; Zamek: 467 400 zł
partnerzy projektu: Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lider), Zamek Cieszyn