Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w Województwie Śląskim

 


Projekt miał na celu stworzenie skutecznej platformy komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami badawczo-rozwojowymi,  ułatwiającej wymianę informacji na temat nowoczesnych technologii. W ramach projektu organizowano szkolenia dla przedsiębiorców i JBR, dni informacji o transferze technologii, stworzono bazę ofert technologicznych a dla przedsiębiorców wykonywano  bezpłatne audyty potrzeb technologicznych.

okres realizacji: czerwiec 2009 –  maj 2011
źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (15%)
budżet: cały projekt  2 424 860 zł, Zamek: 529 352 zł
partnerzy projektu: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw  SA (lider projektu); Agencje Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Gliwicac, Zamek Cieszyn