Punkt konsultacyjny
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela bezpłatnych informacji m.in. na temat zakładania Spółdzielni Socjalnych. Zapraszamy do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Zamku Cieszyn.

W Punkcie udzielane są bezpłatne i kompleksowe informacje dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów ekonomii społecznej w zakresie:
DORADZTWO indywidualne i grupowe dla podmiotów ekonomii społecznej
SZKOLENIA dotyczące założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
PAKIETY PRAWNE, KSIĘGOWE, MARKETINGOWE
USŁUGI ANIMACYJNE
PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ
POSZUKIWANIE DŁUGOOKRESOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Można także uzyskać bezpłatne informacje na temat zakładania Spółdzielni Socjalnych i możliwości pozyskania dofinansowania do 120 tys. zł na ten cel ( do 20 tys. na osobę).Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z Eweliną Polak specjalistką ds. informacji OWES
Zamek Cieszyn, Oranżeria  w każdy piątek, godz. 9.00-15.00
rejestracja od poniedziałku do czwartku:
OWES - tel. 33 496 02 44; mail: ewelina.polak@bcp.org.pl
ZAMEK CIESZYN - tel. 33 851 08 21 w.22Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej
przy Stowarzyszeniu "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości"
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 44, 33 496 02 11
www.owes.bcp.org.pl
 
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 7.2.2 realizuje projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego". Celem OWES jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielsko-Biała w latach 2013-2015.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny OWES
w każdy piątek, godz. 9.00-15.00
Zamek Cieszyn, Oranżeria (czytelnia) 

Kontakt ze specjalistką
ds. informacji OWES
od poniedziałku do czwartku
tel. 33 496 02 44
mail: ewelina.polak@bcp.org.pl