Przegląd Projektów Dyplomowych
Po raz drugi przegląd ma charakter międzynarodowy.
Organizuje go od 2002 kwartalnik projektowy „2+3D”. Od tamtej pory konkurs ewoluował. Do redakcji „2+3D” dołączył Zamek Cieszyn (2005), a od poprzedniej edycji (2009/2010) przegląd ma charakter międzynarodowy – biorą w nim udział organizatorzy czescy i słowaccy. Węgrzy dołączyli w tym roku jako czwarty kraj wyszehradzki.

Na wystawę do Cieszyna przyjechały więc prace z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Dla ich autorów wyróżnieniem jest publikacja w magazynach „2+3D” i „Typo”, na stronie internetowej przeglądu oraz prezentacja na wystawie w Zamku Cieszyn. Wielu autorom, którzy uczestniczyli we wcześniejszych edycjach, publikacja projektu dyplomowego i pokazanie go na wystawie, ułatwiły nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej. 

Dziesięciu wyróżnionych w tej edycji przeglądu dyplomantów otrzymało dodatkowe wyróżnienia, które wręczono podczas urodzin Zamku.

Centrum Design Gdynia  - udział w I Gdyńskim Plenerze Projektowym
1. Agnieszka Fujak – Polska
2. Sebastian Spłuszka – Polska
3. Ondřej Elfmark – Czechy
4. Ľubica Segečová – Słowacja

Design Centrum Kielce  - miesięczny pobyt rezydencjalny
1. Katarzyna Borkowska – Polska

Noti  - stypendium w firmie
1. Jakub Marzoch – Polska
2. Andras Kerekgyarto – Węgry

Paged Meble – staż w firmie
1. Zuzanna Marhevkowa – Słowacja
2. Jan Godlewski – Polska

Zamek Cieszyn - udział w warsztatach
1. Marta Gawin – Polska
 


Najlepsze Projekty Dyplomowe 10/11
3 lutego – 15 kwietnia 2012 // sala wystawowa, Oranżeria
kurator wystawy: Anna Zabdyrska
 
Przegląd zorganizowano dzięki pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.