Przedsiębiorczość w Cieszynie
Cieszyńscy radni zbiorą się na nadzwyczajnej sesji poświęconej przedsiębiorczości. Zaproszeni eksperci będą mówić o kwestiach związanych z gospodarką lokalną i rynkiem pracy.

Do udziału w sesji, która została zwołana na 15 listopada w cieszyńskim Ratuszu, zaproszeni zostali także związani z regionem posłowie do Europarlamentu, członkowie Sejmu i Senatu RP oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego.


Tematy sesji:
1.Działalność gospodarcza w Cieszynie i powiecie cieszyńskim w latach 2009- 2011 wg. danych Urzędu Skarbowego w Cieszynie
Piotr Volkmer, Starszy Komisarz Skarbowy US w Cieszynie
dr Joanna Stuglik, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB w Dąbrowie Górniczej 

2.Instrumenty finansowe i niefinansowe gminy Cieszyn skierowane dla przedsiębiorców
Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna
Wydział Strategii i Rozwoju UM w Cieszynie

3.Analizator danych statystycznych Cieszyna na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Katowicach na dzień 31.12.2011 - prezentacja programu komputerowego
Zbigniew Niedzielski, firma komputerowa ZAAN
dr Joanna Stuglik, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB w Dąbrowie Górniczej

4.Korzyści wynikające z zastosowania obligacji komunalnych w JST
Marek Zając, Dyrektor ds. Sprzedaży w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO Bank Polski w Katowicach  

5.Lokalny pieniądz na rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie 

6. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie WSB w Dąbrowie Górniczej jako uczelnia propagująca postawy przedsiębiorcze mieszkańców Cieszyna i okolic
dr Joanna Stuglik, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB w Dąbrowie Górniczej
Dominik Penar, Dyrektor Biura Rektora WSB w Dąbrowie Górniczej

7. Tworzenie nowych firm i miejsc pracy z wykorzystaniem Funduszu Pracy i środków unijnych w latach 2010 - 2012 na terenie Cieszyna
Anna Stefaniak-Bacza, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

8. Czy w Cieszynie warto rozwijać kreatywne przemysły?
Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn 

9. Rekomendacje II Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach. Jak organizacja kongresów przekłada się na promocję Katowic i rozwój gospodarczy miasta?
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

10. Relacja z II Transgranicznego Forum Gospodarczego w Cieszynie.
Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości: od "ABC" do Klubu Przedsiębiorcy
Anna Kańska-Górniak, gł. specjalista ds. przedsiębiorczości, koordynator Klubu Przedsiębiorcy       

11. Współpraca przedstawicieli samorządu z przedsiębiorcami. Cykl spotkań "Przedsiębiorcy&Radni" w ramach programu Klub Przedsiębiorcy 2012
Halina Bocheńska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna
Marta Kawulok, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna
Anna Kańska-Górniak, gł. specjalista ds. przedsiębiorczości, koordynator Klubu Przedsiębiorcy    

Pomysł sesji dotyczącej przedsiębiorczości narodził się w czasie spotkań z cyklu "Przedsiębiorcy&Radni",  organizowanych przez cieszyński Klub Przedsiębiorcy.       
 


Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Cieszyna
poświęcona przedsiębiorczości

15 listopada, godz. 15.00
sala sesyjna Ratusza


Pliki do pobrania