Przedsiębiorcy jako administratorzy danych osobowych
Klub Przedsiębiorcy zaprasza na szkolenie dotyczącego administrowania danymi osobowymi przez przedsiębiorców. 


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych związanym z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych (zwanego  Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO), na administratorach danych osobowych – w tym na przedsiębiorcach – spoczywać będą nowe obowiązki. Już teraz administratorzy danych osobowych powinni rozpocząć działania mające na celu dostosowanie posiadanych procedur w tym zakresie do nowej sytuacji prawnej, która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018.

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2018 od godz. 17.00 w Zamku Cieszyn (sala konferencyjna, budynek B). Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:

  • W jaki przypadkach przedsiębiorca staje się Administratorem Danych Osobowych? 
  • Co to są dane osobowe? Co to znaczy, że przetwarzam dane osobowe? 
  • Jaka jest odpowiedzialność za naruszenia przepisów?
  • W jaki sposób legalizuje się dane osobowe w firmie? Czy zawsze muszę mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych od klienta? 
  • Wskazanie najistotniejszych zmian wprowadzanych Rozporządzeniem Unijnym w dniu 25 maja 2018 roku; 
  • Czy będzie można dotychczasową praktykę w zakresie stworzonego systemu ochrony danych osobowych zachować po zmianie przepisów? 


Szkolenie poprowadzi Barbara Sośnicka–Pawińska (Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Bielsku-Białej), prawnik z uprawnieniami pedagogicznymi, audytor wewnętrzny i wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Główny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie przeprowadzania szkoleń dot. ochrony danych osobowych, systemu bezpieczeństwa i kontroli zarządczej i analiz ryzyka. Pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji między innymi w placówkach medycznych (przychodnie, poradnie, szpitale), sądach powszechnych w tym w bielskim sądzie okręgowym i cieszyńskim sądzie rejonowym, instytucjach finansowych, grupach kapitałowych, jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Tworzy procedury bezpieczeństwa i w budowaniu systemu ochrony danych osobowych.

Harmonogram spotkania:
16.45-17.00  Rejestracja i powitanie
17.00-18.30 Obowiązek przedsiębiorcy jako Administratora Danych Osobowych w świetle RODO // Barbara Sośnicka-Pawińska
18.30-19.00 Dyskusja

Udział w spotkaniu: 100 zł brutto od osoby, członkowie Klubu Przedsiębiorcy oraz Śląskiego Klastra Designu– bezpłatnie.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zgłoszenia:
biuroklub@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 wew. 21 lub 34.

 

 


Przedsiębiorcy jako administratorzy danych osobowych
14.03.2018, godz. 16.45-19.00
Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek B
Pliki do pobrania