Przedsiębiorcy & radni z wizytą. Korbasowy Dwór
Prezydium Rady Miejskiej i radni Cieszyna oraz członkowie Klubu Przedsiębiorcy odwiedzili  Korbasowy Dwór, kolejną z cieszyńskich firm. Spotkanie otworzył Mieczysław Szczurek, burmistrz Miasta Cieszyna a gościem specjalnym była Aleksandra Trybuś, posłanka na sejm RP.
Z zaproszenia do odwiedzenia restauracji, która powstała w miejscu XIX-wiecznej gospody należącej niegdyś do rodziny Korbasów, skorzystało ponad 40 osób. Goście zwiedzili pieczołowicie odtworzone w dawnym duchu wnętrza, po których oprowadzała właścicielka Bożena Biernot. Usłyszeli także o trudach związanych z uruchomieniem tego przedsięwzięcia. – "Europejskie pieniądze", które udało nam się zdobyć na renowację obiektu, należą do bardzo wymagających  – podkreślała Bożena Biernot. Lecz bez nich trudno byłoby przeprowadzić renowację obiektu z ponad stuletnią historią, które korzysta także ze starych receptur na potrawy z m.in. kuchni Śląska Cieszyńskiego. 

Drugą część wizyty stanowiło spotkanie z cyklu "przedsiębiorcy & radni", które poprowadziła Halina Bocheńska. Wiceprzewodnicząca RM Cieszyna zaproponowała, by spróbować promować lokalne firmy w miastach partnerskich Cieszyna. O tym jak wygląda współpraca z  miastami partnerskim (Bałcziki (BG), Genk (B), Luzern (CH), Rožňava (SK), Teuva (FIN), Český Těsín (CZ) oraz Puck (PL) opowiedziała Renata Karpińska, naczelnik Wydziału Promocji i Informacji UM Cieszyna. – Naszym najważniejszym partnerem jest Český Těsín. Niestety w przypadku pozostałych miast barierą dla rozwoju jeszcze bliższych kontaktów bywa odległość oraz  język  – tłumaczyła. Podkreślała także, że wspólne przedsięwzięcia mają w większości charakter regionalno – kulturalny.

Uczestnicy spotkania uznali, że warto by władze Cieszyna wysłały do miast partnerskich pisma zapraszające do nawiązania współpracy także na niwie gospodarczej. Pojawił się pomysł, by funkcjonująca i aktualna na stronie miasta baza cieszyńskich firm została uzupełniona o wersję angielską oraz czeską. Ułatwi to zagranicznym partnerom dostęp do podstawowych informacji na temat lokalnych przedsiębiorstw.

Joanna Stuglik, dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie, współpracująca z Anną Kańską-Górniak, koordynatorem Klubu, zachęcała przedsiębiorców do nawiązania bliższych kontaktów z uczelnią poprzez na przykład udostępnienie praktyk studenckich w swoich firmach. Wspólnym przedsięwzięciem klubu i uczelni jest konkurs, nad którym patronat objął Burmistrz Miasta Cieszyna. Mają w nim wziąć udział nie tylko studenci WSB, ale przede wszystkim przedstawiciele biznesu. Konkurs pozwoli zebrać pomysły jak poprawić pod względem gospodarczym Cieszyn.

Spotkanie odbyło się 19 czerwca, kolejne zaplanowano na 18 lipca. Będzie ono poświęcone psychologii w biznesie, a poprowadzi je Janusz Buzek, radny Sejmiku Województwa Śląskiego i trener biznesowy.