Przedsiębiorcy & radni
To kolejna nowość w tegorocznym programie Klubu Przedsiębiorcy, który zaprasza na cykl spotkań przedsiębiorców i radnych. Pierwsze poświęcone jest gospodarce.    

Spotkanie: przedsiębiorcy & radni
Termin: 16 maja, godz. 17.00 - 20.00
Miejsce: sala konferencyjna Oranżerii Zamku Cieszyn
Program: 

17.00 Powitanie, aktualności.

17.10
Prezentacja danych o liczbie osób i podmiotów, które wykazały przychody z działalności gospodarczej  w latach 2009-2010 w powiecie cieszyńskim.
Piotr Volkmer, starszy komisarz skarbowy Urzędu Skarbowego w Cieszynie.

Szczegółowe tematy:  
- różnica pomiędzy osobą prawną a fizyczną,
- formy opodatkowania,
- porównanie ilości złożonych zeznań podatkowych,
- liczba podmiotów osiągających przychody z działalności gospodarczej,
- wartość zadeklarowanych podatków od osób fizycznych,
- średnia kwota przypadająca na jeden podmiot fizyczny w zależności od rodzaju opodatkowania,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego,
- różnica w ogólnej kwocie podatku 2009 i 2010. 

17.35 Prezentacja wyciągu z rejestru podmiotów z Urzędu Statystycznego w Katowicach, zawierającego informacje na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Cieszynie.
Bolesław Zemła, Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Anna Kańska-Górniak, koordynator Klubu Przedsiębiorcy 

17.45 panel dyskusyjny 
18.15 I robocze spotkanie przedsiębiorcy & radni Cieszyna na temat: "Jak wykorzystać i przedstawić dane liczbowe US w Cieszynie i US w Katowicach dla potrzeb gminy Cieszyn?"
Oraz:
- powołanie zespołu do opracowania danych US w Katowicach na sesję Rady Miasta na temat   przedsiębiorczości (27 września),
- wybór tematu II spotkania z radnymi, które odbędzie się 19 czerwca w Klubie Przedsiębiorcy,
- omówienie propozycji Haliny Bocheńskiej, wiceprzewodniczącej RM Cieszyna, dotyczącej możliwości    współpracy cieszyńskich firm z biznesem Miast Partnerskich Cieszyna. 

Od 18.00 do 19.00 przedsiębiorcy mogą skorzystać z konsultacji prawnych  i podatkowych udzielanych przez Piotra Volkmera, starszego komisarza skarbowego US w Cieszynie i Szymona Tatkę z Kancelarii Adwokackiej.   


Sponsorem Klubu Przedsiębiorcy w 2012 roku jest PKO Bank Polski.