Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej
Zapraszamy na spotkanie na temat możliwości prowadzenia firm w Republice Czeskiej. 


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, realizująca projekt Enterprise Europe Network, Zamek Cieszyn oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zapraszają na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 15 lutego 2018 roku w Zamku Cieszyn. Szkolenie poprowadzi mecenas Piotr Buława, adwokat i doradca podatkowy, specjalista zarówno w polskim prawie gospodarczym i podatkowym, jak i czeskim prawie gospodarczym. 

Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, a także związanymi z tym korzyściami i utrudnieniami. W trakcie szkolenia będzie mowa o aspektach prawnych, a także podatkach oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, co jest niezbędne dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Republice Czeskiej. 

W trakcie spotkania będzie możliwość konsultacji z przedstawicielami ugrupowania EUWT TRITIA. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie oraz Województwo Opolskie w Polsce, na Słowacji działania dotyczą Samorządowego Regionu Żylińskiego. Uczestnicy spotkania będą mogli także skorzystać z doradztwa prowadzonego przez konsultanta ośrodka Enterprise Europe Network w Ostravie pod kątem rozeznania rynku i specyfiki regionu oraz przedstawienia konkretnych ofert biznesowych i technologicznych w bazie POD. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 9 lutego 2018 roku, korzystając z elektronicznego formularza zgłoszeniowego - formularz zgłoszeniowy.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (z jednej firmy / organizacji mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby).

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Glib (EEN): 
tel. +48 32 339 31 63
kglib@gapr.pl

Wioletta Beczek (ZAMEK CIESZYN)
tel: +48 33 851 08 21 w. 34
wbeczek@zamekcieszyn.pl 


Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej 
15.02.2018, godz. 9.00–15.00
Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek A, OranżeriaPliki do pobrania