Projekt: Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe

Zamek Cieszyn pełni funkcję Punktu Obsługi Klienta w drugim projekcie realizowanym przez Fundusz Górnośląski S.A. w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL pn. "Dotacje dla MŚP". Wartość środków w projekcie na  usługi rozwojowe to  10.003.529,36 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 8.206.765,45 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MMŚP i ich pracowników, którzy zrealizują swój cel rozwojowy poprzez udział w usługach rozwojowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Zakłada się udział w projekcie 264 MMŚP i 1.110 osób. Projekt dotyczy pełnienia funkcji Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim, swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie i będzie realizowany w latach 2020-2022. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator będzie prowadził promocję, rekrutację, podpisywał umowy wsparcia oraz wypłacał środki finansowe i monitorował ich właściwe wykorzystanie.

Informacje związane z realizacją projektu można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta w Zamku Cieszyn, gdzie:
- pomożemy wybrać usługę w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl),
- wypełnić wniosek,
- jeśli zajdzie taka potrzeba, gotową dokumentację wyślemy do siedziby operatora.

Zainteresowane osoby zapraszamy do:
- kontaktu osobistego → Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, budynek A (Oranżeria)
- mailowego → bur@zamekcieszyn.pl
- telefonicznego → tel. 33 851 08 21 wew. 34.

Punkt Obsługi Klienta w Zamku Cieszyn jest czynny:
- w trakcie naboru: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
- poza naborem: poniedziałek-środa, godz. 7.30-15.30

W trakcie pandemii prosimy o kontakt mailowy: przedsiębiorczosc@zamekcieszyn.pl

Operator:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Biuro projektu czynne: pn-pt,  8.00-16.00
infolinia: 32 72 85 770 (pn-pt, 7.30-15.30)
e-mail: psf@oddzial.fgsa.pl
www.psf.fgsa.pl


Punkt Obsługi Klienta w Zamku Cieszyn jest czynny:
- w trakcie naboru: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
- poza naborem: poniedziałek-środa, godz. 7.30-15.30

W trakcie pandemii prosimy o kontakt mailowy:
przedsiębiorczosc@zamekcieszyn.pl