Prezentacja firm i wymiana ofert biznesowych
Nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz wymiana ofert  biznesowych to cel majowego spotkania Klubu Przedsiębiorcy. 


Zapraszamy 14 maja 2014 do Zamku Cieszyn.  Spotkanie poprowadzi Anna Kańska-Górniak, koordynator Klubu Przedsiębiorcy. W programie przewidziano 3 bloki z prezentacjami zgłoszonych firm, ale spotkanie rozpocznie półgodzinna prezentacja Ewy Gołębiowskiej, Dyrektor Zamku Cieszyn, zatytułowana: Po co firmie design?

W drugiej części, każdy z uczestników będzie miał 5 minut na przedstawienie swojego produktu, czy usługi w wybranej przez siebie formie. Mile widziane są spoty reklamowe, czy prezentacje multimedialne, jak i inne materiały promocyjne. W przerwach pomiędzy poszczególnymi blokami przewidziano czas na rozmowy kuluarowe oraz bezpośrednią wymianę informacji i nawiązywanie kontaktów, które być może zaowocują bliższą współpracą.  Organizator spotkania prosi o zabranie wizytówek.  

Prezentacja firm i wymiana ofert biznesowych
14 maja 2014, godz. 16.30-19.30
sala konferencyjna, "Oranżeria" Zamku Cieszyn 

Udział
: bezpłatny - dla członków Klubu Przedsiębiorcy, przedstawicieli cieszyńskiego samorządu i mediów; 40 zł - pozostałe osoby

Wpłaty: ING Bank Śląski o/Wodzisław  53 1050 1403 1000 0022 8888 9161, z dopiskiem: prezentacja

Liczba miejsc ograniczona: 70 osób, 40 prezentacji

Obowiązuje potwierdzenie uczestnictwa do 9 maja 2014 r.
na adres: biuroklub@zamekcieszyn.pl


Prezentacja firm i wymiana ofert biznesowych
14 maja 2014, godz. 16.30-19.30 
sala konferencyjna, "Oranżeria" Zamku Cieszyn

Więcej informacji:
Anna Kańska-Górniak, 
tel. 33 851 08 21 w. 21, 22,
biuroklub@zamekcieszyn.pl