Poszukujemy stażystów
Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe? Zapraszamy do Zamku Cieszyn.
Poszukujemy stażystów na następujące stanowiska:


Pracownik Działu Edukacji Artystycznej - wykształcenie wyższe: animacja artystyczna, historia sztuki, projektowanie;

Pracownik Działu Przedsiębiorczości - wykształcenie wyższe: ekonomia, marketing i zarządzanie;

Księgowa - wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.

Więcej informacji można uzyskać: 33 851 08 21

Zasady przyjmowania na staże określa Powiatowy Urząd Pracy w  Cieszynie